Hoorn koopt De Haai

2 juli 2020

De gemeente gaat De Haai op het Visserseiland kopen. Dat besloot een meerderheid van de Hoornse raad. De aankoop van het pand kost de gemeente eenmalig € 275.000 en een jaarlijks bedrag van circa € 28.000.

Op 7 mei 2019 verzocht de gemeenteraad het college via een motie om zich alsnog in te spannen om De Haai op het Visserseiland te kopen. Na onderhandelingen heeft de gemeente overeenstemming bereikt over een koopsom van € 275.000. Daarnaast zal het pand de gemeente jaarlijks circa € 28.000 kosten. Dit komt doordat de huurinkomsten de kapitaallasten en kosten voor exploitatie en onderhoud niet dekken.

Na een felle discussie besloot een meerderheid van de raad De Haai te kopen. Voorstanders VVD, Fractie Tonnaer, CDA, PvdA, De Realistische Partij, Fractie Danny Verdonk en Fractie Koekkoek vinden dat de gemeente hiermee een strategische aankoop doet. Op deze manier kan de gemeente voorkomen dat op deze plek ongewenste ontwikkelingen plaatsvinden en heeft de gemeente een belangrijk pand aan het Hoornse waterfront in handen. Tegenstanders D66, GroenLinks, Sociaal Hoorn, VOCHoorn, Hoornse Onafhankelijke Partij, Hoorn Lokaal en ChristenUnie vinden dat het pand geen strategische waarde heeft en vinden de aankoop gezien de slechte financiële positie van de gemeente en het jaarlijks terugkerende exploitatietekort juist geen goede koop.