Huis vol Compassie failliet; cliënten houden zorg

14 september 2018

Zorgaanbieder Huis vol Compassie heeft gemeld aan de regio Westfriesland dat zij failliet is. Huis vol Compassie biedt in opdracht van de gemeenten in onze regio zorg aan kinderen met GGZ-problemen. Totdat er een nieuwe aanbieder gevonden is, houden de kinderen de zorg die zij nu krijgen.

Westfriesland


Cliëntenstop en gesprek

Begin augustus kondigde Huis vol Compassie een cliëntenstop aan. Ook nodigde zij de Westfriese gemeenten, zorgverzekeraars en andere gemeenten uit voor een gesprek. In dit gesprek werd de zorgwekkende financiële situatie duidelijk. Ook werd een toelichting gegeven op een onderzoek dat is uitgevoerd op verzoek van de Raad van Toezicht naar de aansturing en bedrijfsvoering. Daarbij kwamen onrechtmatigheden in de zorgadministratie in 2016 en 2017 naar voren.

Het interim-bestuur van Huis vol Compassie deed een verzoek aan de gemeenten om mogelijke toekomstige vorderingen kwijt te schelden. De regiogemeenten in Westfriesland hebben aangegeven dat zij, gezien de ernst van de situatie, daar niet aan kunnen voldoen.

Zorg waarborgen

Voor de Westfriese gemeenten heeft zorgcontinuïteit voor de huidige cliënten de hoogste prioriteit. In Westfriesland krijgen ongeveer 100 kinderen zorg via Huis vol Compassie.
De regio bespreekt met de gebiedsteams, de curator en de zorgaanbieder een aantal scenario’s en acties om de zorg voor de kinderen te waarborgen. De (ouders/verzorgers van) kinderen, de gebiedsteams en externe verwijzers zijn geïnformeerd over de situatie.

Meer informatie en vragen

Alle cliënten worden geïnformeerd zodra er meer bekend is over de situatie. Cliënten die vragen hebben kunnen ook kijken op de pagina over het faillissement van het Huis vol Compassie. Hierop staan antwoorden op vragen die cliënten hebben over de situatie. Cliënten kunnen ook contact opnemen met het gebiedsteam van de gemeente voor meer informatie.