Iemand anders voor u laten stemmen

5 februari 2021

Op woensdag 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. U kunt ook stemmen op 15 en 16 maart. Kunt u op deze dagen niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen via een machtiging.

Waar moet de gemachtigde aan voldoen?

  • De gemachtigde moet zelf stemrecht hebben en in Nederland wonen.
  • Een gemachtigde mag voor maximaal 3 andere kiezers stemmen.
  • De gemachtigde moet deze volmachtstem(men) tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

Invullen stempas of schriftelijke volmacht

Iemand machtigen kan door een stempas in te vullen, of door een schriftelijke volmacht aan te vragen. Woont degene die u wilt
laten stemmen ook in Hoorn? Vul dan de achterkant van uw stempas in.

  • U ontvangt 2 weken voor de verkiezing uw stempas.
  • U vult de achterkant van de stempas in.
  • U en de gemachtigde ondertekenen allebei de stempas.
  • De gemachtigde neemt uw stempas mee naar het stembureau. Bij het stemmen moet de gemachtigde (een kopie van) uw identiteitsbewijs laten zien. De gemachtigde mag dat ook op een smartphone of tablet tonen.

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht gebruikt u bijvoorbeeld als u iemand wilt machtigen die niet in de gemeente Hoorn woont. Of wanneer u iemand uit Hoorn of een andere gemeente wilt machtigen voordat de stempassen zijn verzonden. Het is vanwege de coronamaatregelen ook mogelijk om een schriftelijke volmacht aan te vragen zonder bezoek aan huis. De gemachtigde en aanvrager vullen dan allebei een apart formulier in. Kijk voor meer informatie op de pagina Verkiezingen.