In gesprek over de Groenvisie

6 juni 2019

Inwoners van de gemeente kunnen op zaterdag 22 juni 2019 tijdens de Groenmiddag in gesprek over de Groenvisie. De Groenmiddag vindt plaats bij het Clusius College aan de Blauwe Berg 3.

In 2018 hebben inwoners, gemeenteraad en college van B en W samen gewerkt aan een groenvisie voor de stad. Eind 2018 dachten tweeduizend inwoners via enquêtes (op straat en online) mee over het groen in Hoorn. Na interviews met maatschappelijke organisaties vond in december een Groenmiddag voor inwoners plaats.

Vijf onderdelen

De visie die de afgelopen maanden tot stand is gekomen, steunt op vijf onderdelen: 

  • Samen met de Stad;
  • Biodiversiteit;
  • Gebruik openbaar groen;
  • Identiteit en beleving;
  • Klimaatbestendig en duurzaam.

Naast de visie op het groen, is er ook verkend hoe deze thema’s in de praktijk gerealiseerd kunnen worden. 

Groenmiddag

Op zaterdag 22 juni 2019 organiseert de gemeente tussen 13.00 en 17.00 uur een tweede Groenmiddag. Het is bij het Clusius College aan de Blauwe Berg 3. Dan wordt de Groenvisie uitgelicht en kunnen inwoners reageren op het concept. Daarnaast organiseert de gemeente op de Groenmiddag een ‘Groenmarkt’. De gemeenteraad van Hoorn stelt de visie in het najaar vast. De visie geldt voor de komende tien jaar. Lees meer op de pagina Groenvisie.

Volledige Groenvisie

De Groenvisie vindt u in het bestand Groenvisie (pdf, 3.3 MB).