Informatie over brand bij Moso Bamboo in Zwaag

22 februari 2020

Op vrijdagavond 21 februari 2020 rond 19:45 uur brak brand uit in bamboeverwerkingsbedrijf Moso aan de Adam Smithweg. De brand is ook overgeslagen naar een naastgelegen pand. Er ontstond veel rook. Daarom is een NL Alert afgegeven als waarschuwing om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten. De gemeente Hoorn leeft erg mee met de getroffen eigenaren van Moso en Defrancq.

Door de wind is er puin van het pand op de weilanden en tuinen rondom Zevenhuis terecht gekomen en wellicht ook roet neergedaald rondom het industriegebied. Dit is geconstateerd door de brandweer. Hieronder leest u wat u kunt doen om het puin of roetschade te verwijderen en welke maatregelen er verder gelden.

Blijf buiten de afzetting!

De politie heeft gisteren de toegangswegen naar de Rijweg afgezet. De afzetting is uit bescherming voor de hulpdiensten en voor uw veiligheid neergezet. Regelaars zullen de afzetting bewaken. De Rijweg blijft voorlopig afgesloten tussen de afrit N307, De Inlaagdijk en de Jan Tinbergenweg.

Brokstukken bitumen in uw tuin of weiland

In de omgeving zijn geen schadelijke stoffen op de grond terecht gekomen. Asbest is uitgesloten. De panden zijn recent gerealiseerd. Wel kunnen er brokstukken bitumen liggen maar ook andere bouwproducten zoals piepschuim en isolatiematerialen. Dat is ongevaarlijk volgens de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Mochten er materialen in uw weiland of tuin liggen, dan kunt u ze zelf opruimen. De Veiligheidsregio Noord- Holland Noord adviseert u daarbij werkhandschoenen aan te doen. De materialen kunt u in de grijze bak doen.

Kinderspeelplekken

Wij adviseren u om eventuele roetneerslag op bijvoorbeeld speeltoestellen, auto’s en tuinmeubilair met warm water en zeep te verwijderen. Is er zichtbare roetvervuiling in de zandbak in uw tuin, verwijdert u dan de toplaag van het zand en vervang dat door schoon zand.

Volkstuinen

Zit er roet op de groenten? Eet die dan niet en gooi ze weg in de grijze bak. Gewassen die geteeld worden in kassen waarvan de ramen dicht stonden kunt u gewoon eten.

Oppervlaktewater

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) maakt zaterdag 22 februari een beoordeling voor wat er in het oppervlaktewater (sloten) terecht is gekomen. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met de Calamiteitendienst via 0800 1430.

Vragen?

Wilt u iets melden dat geen spoed heeft? Dan kunt u een melding doen via de pagina Melding Openbare Ruimte. U kunt maandag contact opnemen met de gemeente indien nodig via telefoonnummer 0229 25 22 00. Informatie over het verhalen van eventuele schade kunt het beste halen bij uw eigen verzekeraar.

Heeft u als ondernemer vragen die niet tot maandag kunnen wachten? Bel dan even met de accounthouder bedrijven Therese Klaver via 06 55 41 33 38.