Inkomensondersteuning voor meer inwoners

24 december 2018

Vanaf 1 januari 2019 wordt de inkomensgrens voor inkomensondersteuning verhoogd van 115 procent tot 120 procent van de bijstandsnorm. Dat betekent dat meer mensen in Hoorn hiervoor in aanmerking komen.

Rekenmachine

De gemeenteraad stemde op 18 december 2018 in met een verruiming van de inkomensgrens van 115 procent tot 120 procent van de bijstandsnorm voor inkomensondersteuning. Ook stemde de raad in met een onderzoek naar verborgen armoede en de armoedeval in de gemeente in 2019.

Sport en cultuur en zorgverzekering

De grens voor inkomensondersteuning vanuit de gemeente ligt nu op 115 procent van de bijstandsnorm. Het college stelde voor om deze te verhogen naar 120 procent van de bijstandsnorm. Dit betekent dat (werkende en niet-werkende) inwoners met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm gebruik kunnen maken van deze hulp. Het gaat bijvoorbeeld om de sport- en cultuurstrippenkaart en een gemeentelijke zorgverzekering.

Op de pagina Laag Inkomen staat een overzicht en aanvraagformulieren voor regelingen voor mensen met een laag inkomen.