Inwoners denken massaal mee over groenvisie

12 oktober 2018

Ruim 1.000 inwoners van Hoorn hebben afgelopen week de enquête over de groenvisie ingevuld. Zowel op straat als online hebben inwoners massaal hun mening gegeven over hun openbaar groen.

Zaterdag 12 oktober 2018 nemen raads- en collegeleden op zeven plekken opnieuw door heel Hoorn enquêtes af. De vragenlijst is ook online nog tot en met zondag 14 oktober 2018 in te vullen via de pagina Groenvisie.

Na de straatenquêtes van zaterdag 6 oktober vinden zaterdag 13 oktober opnieuw straatenquêtes plaats. Het gaat om vragen over de tevredenheid over het groen, onderhoud, gebruik van groen en bomen. Op de volgende locaties kunnen inwoners voor supermarkten met raads- en collegeleden in gesprek over de groenvisie:

  • Kersenboogerd, Stan Kentonhof
  • Kersenboogerd, Aagje Dekenplein
  • Risdam Zuid, Huesmolen
  • Risdam Noord, Korenbloem
  • Zwaag, Dorpsstraat
  • Blokker, De Beurs
  • Bangert Oosterpolder, Hollandse Cirkel

Groenvisie

De opbrengst van de enquetes wordt komende tijd verwerkt in de groenvisie. In de Groenvisie maakt de stad voor de komende tien jaar keuzes voor het beheer, inrichting en gebruik van het groen. Het gaat onder meer om groen- en waterbeheer, biodiversiteit, dierenwelzijn, klimaat en bomenbeleid. Alle inwoners van Hoorn kunnen meedenken, het groen in Hoorn is immers van alle inwoners. Raad en college hebben de ambitie om dit interactief met de inwoners en organisaties te doen.

Groendag

Daarnaast gaat de gemeente Hoorn met maatschappelijke organisaties die actief zijn rondom het groen in gesprek. Tijdens de Groendag eind november wordt de opgehaalde informatie gepresenteerd en vindt een verdiepend gesprek met de stad plaats. Informatie die al in de wijkprogramma’s is opgehaald, krijgt ook een plek. Op basis hiervan ontstaat een concept-tekst voor de Groenvisie. Ook de concept Groenvisie wordt voorgelegd aan de stad. De gemeenteraad stelt de Groenvisie in 2019 vast.