Kandidaten Hoornse initiatievenmarkt bekend

6 oktober 2021

De gemeente riep inwoners de afgelopen maand op om met ideeën te komen die de buurt of stad mooier maken. Acht initiatiefnemers zijn nu uitgenodigd om te komen presenteren tijdens de Hoornse initiatievenmarkt op woensdag 13 oktober.

Op de folder staat hoe je een idee kon inbrengen op de Hoornse initiatievenmarkt

In totaal zijn er 30 initiatieven aangemeld met zeer uiteenlopende interessante ideeën. Een delegatie van de ambtelijke organisatie, gemeenteraad en het college heeft de initiatieven beoordeeld en voorzien van een advies voor de beste vervolgstap tot realisatie. Het is niet voor ieder initiatief zinvol om te komen presenteren op de initiatievenmarkt. Soms is een idee simpelweg onuitvoerbaar of is een idee al eerder opgepikt en staat de realisatie zelfs al gepland.

Welke initiatieven worden gepresenteerd?

Acht initiatieven zijn uitgenodigd om te komen presenteren voor de gemeenteraad. Zo zijn er pitches over elektrische deelauto’s, een upgrade van het skatepark en eetbaar groen in de stad. Op vooreenmooiestad.nl vindt u een overzicht van alle initiatieven die worden gepresenteerd. Ook vindt u er de andere initiatieven die zijn ingediend. De initiatievenmarkt vindt plaats op woensdag 13 oktober om 19 uur in sportzaal Grote Beer. Er is ook een ruimte als markt ingericht waar men met de initiatiefnemers en raadsleden in gesprek kan gaan. De bijeenkomst is openbaar en iedereen is welkom. Op donderdag 28 oktober wordt vervolgens bekend gemaakt welke initiatieven verkozen worden.