Kavels in mei in de verkoop

15 april 2021

Tussen de Bangert en de Westerblokker en ten westen van de Strip ligt plangebied 5A. In dit gebied komen maandag 10 mei 2021 11 kavels in de verkoop. De kavels liggen in deelgebied 4 en worden aangeboden door de gemeente.

Kavels luchtfoto


U kunt zich nu nog niet inschrijven, maar het is handig om u te oriënteren op de inschrijving. De verkoop of het afgeven van opties gaat namelijk op volgorde van inschrijving.

Op de pagina Zelfbouwkavels en via de nieuwsbrief van de wijk wordt de start van de verkoop bekend gemaakt.

Plangebied 5A

Het nieuwe gebied krijgt veel groen in de openbare ruimte en wordt autoluw. Ook wordt het wijkpark het Kloosterpark aangelegd. De brede watergang, de Kieftsloot, is aangesloten op het vaarnetwerk naar Enkhuizen. Elk deel van het plangebied heeft een eigen woonsfeer. Elke woonsfeer heeft een aantal speciale kwaliteitseisen. Deze vindt u terug in het beeldkwaliteitsplan. De 11 kavels die in de verkoop komen liggen in deelgebied 4.

Wilt u zich alvast oriënteren?

Kijk dan op de pagina Zelfbouwkavels voor de plattegrond, de grondprijzen en het beeldkwaliteitsplan.

Hoe kunt u zich inschrijven?

De inschrijving start op het moment dat de kavelpaspoorten online verschijnen. Houd daarvoor de pagina Zelfbouwkavels goed in de gaten. Via de website en de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over de start van de verkoop.