Koninklijke onderscheiding voor Jacqueline van Hoorn en Gonda de Vries

6 december 2022

Jacqueline van Hoorn en Gonda de Vries zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Jan Nieuwenburg reikte hen namens de koning een lintje uit tijdens de viering van het 10-jarig bestaan van Praethuys ’t Slot.

Gonda de Vries, burgemeester Jan Nieuwenburg en Jacqueline van Hoorn


Toen Praethuys ’t Slot vanwege bezuinigingen leek te moeten verdwijnen, hebben de dames Van Hoorn en De Vries zich samen hard gemaakt voor het behoud van het buurthuis. Zij wilden voorkomen dat onder meer ouderen niet meer in de wijk terecht konden voor sociale contacten.

Praethuys ‘t Slot verbindt de wijk

Van Hoorn en De Vries hebben veel tijd en energie gegeven om het buurthuis open te houden. De consequenties hiervan hebben zij met elkaar aanvaard: sinds 2012 zijn zij samen beheerder van het buurthuis. Praethuys ’t Slot is een succesvolle ontmoetingsplek voor bewoners van het Venenlaankwartier geworden. Door de activiteiten die de dames in het buurthuis voor jong en oud organiseren, speelt het buurthuis een grote rol in het creëren van verbinding en het terugdringen van eenzaamheid in de wijk.

Bewonersoverleg Venenlaankwartier

De dames De Vries en Van Hoorn zijn ook al vele jaren actief in het bewonersoverleg Venenlaankwartier. In overleg met belangrijke partners in de wijk spannen zij zich in om wijkbewoners betrokken te houden bij hun wijk. Doordat Van Hoorn en De Vries de wijk en de bewoners goed kennen, halen zij veel waardevolle informatie op die zij doorgeven aan de juiste instanties. De dames zijn een belangrijke schakel tussen de gemeente en haar inwoners. Met hun inzet voor het bewonersoverleg dragen zij bij aan het verbeteren van de leefbaarheid in het Venenlaankwartier.