Meer dan zestig ideeën ingebracht voor Initiatievenmarkt in De Kreek

12 november 2019

Inwoners van Hoorn hebben meer dan zestig initiatieven ingezonden voor de Hoornse Initiatievenmarkt.


Op 18 oktober riep de Hoornse raad inwoners op om met ideeën en initiatieven te komen om de buurt, wijk of stad mooier te maken. Burgemeester Jan Nieuwenburg spreekt van een ‘stormloop’. Twaalf ideeën worden gepresenteerd tijdens de Hoornse Initiatievenmarkt op woensdag 4 december in De Kreek. Aan het einde van de avond wordt duidelijk met welke ideeën de raad aan de slag gaat.

Opgehaald uit de samenleving

De gemeenteraad wil meer ideeën en initiatieven uit de samenleving ophalen. Daarom besloot de raad samen met stadscommunity ‘Voor een mooie stad’ op 4 december een initiatievenmarkt te organiseren. De raad riep inwoners op om na te denken over de uitdagingen in de wijk en stad. Wat mist Hoorn nog? Hoe kunnen problemen opgelost worden? Welke kansen liggen er voor het oprapen? Inwoners hadden tot 4 november de tijd om hun ideeën aan te melden.

Twaalf ideeën naar de initiatievenmarkt op 4 december

In korte tijd stroomden er 61 ideeën binnen. ‘Een ware stormloop,’ aldus burgemeester Jan Nieuwenburg. De ideeën en initiatieven werden beoordeeld, onder meer op hoe concreet het idee is, de haalbaarheid en de rol van de raad. Uiteindelijk gaan er 12 ideeën door naar de initiatievenmarkt. Voor de overige initiatieven wordt gekeken of zij op een andere manier (mede) mogelijk gemaakt kunnen worden. Dit zijn de 12 ideeën die doorgaan: 

Presentaties en vervolg

Op woensdag 4 december vindt de Hoornse Initiatievenmarkt plaats van 19:00 (inloop) uur tot 22:15 in MFA De Kreek in de Bangert en Oosterpolder. Iedereen is welkom. Vanaf 19:30 uur presenteren de initiatiefnemers hun idee. Vervolgens neemt iedereen plaats achter een eigen kraam om extra vragen te beantwoorden. Aan het einde van de avond wordt duidelijk met welk idee, of welke ideeën, de raad aan de slag gaat. Tussendoor is er volop ruimte om kennis te maken en in gesprek te gaan met de Hoornse raadsleden.

Burgemeester is blij verrast

Burgemeester Jan Nieuwenburg is blij verrast door het grote aantal ideeën. ‘Het is fantastisch om te zien hoe betrokken mensen zijn en hoe hard zij zich willen inzetten om hun buurt, wijk en stad elke dag weer een beetje mooier te maken. Dat is goud waard!’