Meer samenwerking in zorg vanaf 2020

22 februari 2019

Bij deze nieuwe manier van werken wordt de zorgaanbieder afgerekend op het resultaat dat vooraf met de inwoner is bepaald. Daarnaast is er meer ruimte voor maatwerk.

Vanaf 1 januari 2020 wordt in Westfriesland de zorg en ondersteuning aan inwoners anders ingekocht en bekostigd. Bij deze nieuwe manier van werken wordt de zorgaanbieder afgerekend op het resultaat dat vooraf met de inwoner is bepaald. Daarnaast is er meer ruimte voor maatwerk, samenwerking en samenhang waar inwoners en zorgaanbieders van profiteren.

‘Wij willen als regio naast minder regeldruk een eenvoudiger en meer resultaatgerichte manier van zorg bieden aan onze inwoners. Daarbij moet de focus liggen op resultaten en tevredenheid en niet op de hoeveelheid geleverde zorg. Deze nieuwe opzet biedt bovendien meer overzicht in de keuzes en ruimte voor nieuwe hulpvormen’, aldus wethouder Marjon van der Ven namens de regiogemeenten.

Wat merken inwoners van deze nieuwe opzet?

Als een inwoner een zorgvraag heeft dan komt hij of zij terecht bij een gemeentelijk sociaal gebieds-of wijkteam. Zij bepalen samen met de inwoner de gewenste resultaten. Afhankelijk daarvan zet de zorgaanbieder een vooraf afgestemde minder zware of zwaardere behandeling of begeleiding in.

Wanneer gaat de nieuwe werkwijze in?

De contracten gaan in vanaf 2020. Vanaf juli 2019 gaat de nieuwe werkwijze naast de huidige werkwijze lopen. Zo kan iedereen zich inwerken.

De nieuwe werkwijze heeft geen gevolgen voor het continueren van de zorg aan alle cliënten in Westfriesland die nu zorg ontvangen. Het kan wel zo zijn dat sommige inwoners in de toekomst via een andere zorgaanbieder zorg krijgen. Zodra dit speelt, worden zij hierover geïnformeerd.

Waarom deze nieuwe opzet?

Gemeenten in Nederland zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor het leveren van zorg, zowel voor jeugdzorg als de Wmo. Binnen deze taak sluiten gemeenten contracten af met zorgaanbieders. In afgelopen jaren heeft de regio veel kennis en ervaring opgedaan en is besloten om toe te werken naar een nieuwe manier van zorg inkopen met meer regie op het eindresultaat.