Nieuwe noodverordening vastgesteld

17 juli 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio heeft dinsdag 14 juli de nieuwe noodverordening en bijbehorend aanwijzingsbesluit vastgesteld. In de noodverordening zijn de verruimingen van de coronaregels opgenomen en die gelden ook in de gemeente Hoorn.


De noodverordening en het aanwijzingsbesluit zijn ingegaan op 15 juli 2020.

1,5 is de norm

De algemene basisregels blijven gelden: blijf thuis bij klachten en laat je dan ook testen, werk zoveel mogelijk thuis, was je handen, houd 1,5 meter afstand en vermijd drukte. Bij benauwdheid en/of koorts, blijven ook gezinsleden thuis.

In deze fase van de crisis zijn de regels algemener. Het onderscheid zit vooral tussen activiteiten ‘binnen’ en ‘buiten’. Naast de algemene voorwaarden gelden er wel een aantal randvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn voor binnen en buiten op onderdelen verschillend. Het geeft lucht aan ondernemers en het maakt ook de handhaving makkelijker. In de openbare ruimte moet er wel steeds voor gezorgd worden dat de 1,5 meter afstand gehouden kan worden en dat er niet te grote groepsvorming plaatsvindt. Dit is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

De verantwoordelijkheid voor invoeren en het naleven van de 1,5 meter op locaties ligt ten eerste bij ondernemers en de organisatoren van evenementen. Toezicht en handhaving komen daarna.

Meer informatie vindt u op de website van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.