Nieuwe schoolzone Volkerakweg

20 juli 2022

Voor basisschool Spectrum aan de Volkerakweg is op 18 juli een schoolzonde aangelegd. De verkeersmaatregelen zijn aangebracht op verzoek van leraren en ouders van de schoolgaande kinderen.

De schoolzone bij de Volkerakweg.

De nieuwe verkeerssituatie zorgt voor meer aandacht van de weggebruikers en daardoor voor een verbeterde verkeersveiligheid. Binnen een schoolzone worden kleine of grotere verkeersmaatregelen uitgevoerd die bijdragen aan verbetering van de verkeersveiligheid rond een school. Dat gebeurt onder andere met kleurige palen.

Extra aandacht

Rond het zebrapad aan de Volkerakweg staan nu borden die de adviessnelheid van 30km/u aangeven. Daarnaast staat er op de weg SCHOOL gemarkeerd, om duidelijk het begin van de zone te laten zien.