Onderzoek naar lood in bodem op speelplekken in Westfriesland

21 januari 2019

Ook in Westfriesland laat de provincie Noord-Holland onderzoek uitvoeren naar lood in de bodem. Dit gebeurt op plekken waar kinderen tussen nul en zes jaar spelen. In totaal worden er in Westfriesland 366 speelplekken onderzocht, waarvan 103 plekken in Hoorn.

Deze onderzoeken vinden plaats in vele gemeenten in Nederland. De opname van lood in verhoogde concentraties in de bodem, kan een nadelig effect hebben op het leervermogen van jonge kinderen in de leeftijd van nul tot zes jaar. Dit blijkt uit recent onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Tijdens het spelen

Kinderen kunnen lood binnenkrijgen als ze tijdens het spelen grond in hun mond stoppen waar kleine deeltjes lood inzitten. Daarom laat de provincie onderzoek uitvoeren naar speelplekken waar mogelijk lood in de grond zit en die niet volledig bedekt zijn met (kunst)gras of tegels.

Locaties

Door huishoudelijk en industrieel gebruik in het verleden, komt lood op verschillende plekken voor in de bodem. De provincie Noord-Holland en de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) hebben op basis van historische informatie en eerder uitgevoerde bodemonderzoeken gebieden gemarkeerd, waar mogelijk hogere loodgehalten aanwezig zijn. In deze gebieden zijn de speellocaties in kaart gebracht, zoals de openbare speeltuinen en de speelplekken bij scholen en peuter- en kinderopvang.

Start in februari

Bij alle locaties is gekeken of spelende kinderen in contact kunnen komen met de grond. Een aantal speellocaties is volledig bedekt, daar is geen onderzoek nodig. In totaal worden de komende maanden in Westfriesland 366 speelplekken onderzocht. Het onderzoek start in februari 2019. De provincie verwacht de resultaten van het onderzoek in het tweede kwartaal van 2019.

Maatregelen

Op basis van de resultaten van het onderzoek komen de gemeenten met een aanpak voor locaties waar te veel lood wordt aangetroffen. Voor die locaties die geen eigendom zijn van de gemeente, zullen gemeenten en RUD NHN aan de eigenaar advies uitbrengen over de aanpak.

Let op lood

Tegenwoordig krijgen mensen al veel minder lood binnen dan vroeger. Dit komt doordat lood niet meer in materialen als benzine en verf zit. En doordat de meeste drinkwaterwaterleidingen van lood intussen zijn vervangen. Maar in sommige huizen is dat nog niet gebeurd. En soms zit er lood in de bodem. Met eenvoudige maatregelen kunnen ouders en verzorgers van jonge kinderen de loodinname beperken. Bijvoorbeeld door jonge kinderen na het buitenspelen hun handen te laten wassen, en door kinderen niet op onbedekte bodem (zwarte aarde of zand) te laten spelen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de pagina 'Vragen en antwoorden bij onderzoek naar lood.' Ook kunt u belangrijke informatie vinden op de website van de RUD en op de website van de GGD.