Onderzoek naar verbod lachgas

11 juli 2019

Kan de gemeente het gebruik en de verkoop van lachgas verbieden? De gemeenteraad wil dat dit onderzocht wordt.

De fracties van CDA, Hoorn Lokaal, ChristenUnie, VOCHoorn en Fractie Tonnaer dienden samen een voorstel in om te onderzoeken of de gemeente gebruik, verkoop en bezit van lachgas via de APV of andere regels kan verbieden. Ook willen de partijen dat de gemeente voorlichting gaat geven op scholen, via (sociale) media, in de horeca of andere openbare gelegenheden en aan jongerenwerkers.

Voorstel aangenomen

Burgemeester Jan Nieuwenburg kon zich vinden in de motie. Ook beloofde hij een nota van het Trimbos Instituut met concrete maatregelen tegen gebruik van lachgas met de raad te delen. Het voorstel werd aangenomen met tegenstemmen van D66, De Realistische Partij en dhr.Droste van de VVD.