Ontwerp bestemmingsplannen Poort van Hoorn februari 2022 in raad

27 oktober 2021

Het raadsbesluit over de ontwerp bestemmingsplannen van de Poort van Hoorn is verzet naar 8 februari 2022. Ook de inloopbijeenkomsten van 1 en 3 november worden verzet naar februari 2022.

Volgens planning zou de gemeenteraad op 26 oktober 2021 een besluit nemen over de ontwerp bestemmingsplannen voor het stationsgebied en het Pelmolenpad en de Prismalocatie. Tijdens de commissie van 28 september bleek de raad echter nog veel vragen te hebben over de plannen, onder meer over de mogelijkheden voor meer ondergronds parkeren en het woningbouwprogramma.  

Extra informatiebijeenkomst voor de raad

Daarom stelde het college de raad voor om op 7 december nog een extra informatiebijeenkomst voor de raad te organiseren. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor ondergronds parkeren en het beeldkwaliteitsplan zijn dan afgerond en kunnen besproken worden. Ook is er ruimte om alle vragen en wensen vanuit de raad te bespreken.

Besluit februari

De besluiten over de ontwerp bestemmingsplannen worden verzet naar de commissie van 18 januari en de gemeenteraad van 8 februari 2022. Ook de bewonersbijeenkomsten van 1 en 3 november worden verzet naar februari. Communicatie over exacte data en tijden volgt nog.