Plan voor 94 woningen ten westen van De Strip in Bangert en Oosterpolder

23 juni 2022

Het college is positief over het plan van Exploitatie Maatschappij Westfriesland (EWF) voor de locatie Fase 5A Zuid. Op deze plek in de Bangert en Oosterpolder moeten 94 woningen komen.

Peter Heuvelink (links) en Jan van der Linden overhandigen na de ondertekening een EWF vogelhuisje aan wethouder Marjon van der Ven.
Peter Heuvelink (links) en Jan van der Linden overhandigen na de ondertekening een EWF vogelhuisje aan wethouder Marjon van der Ven.

Het gaat om rug-aan-rug woningen voor het sociale segment, rijwoningen, 2-onder-1-kap-woningen en vrijstaande woningen. Fase 5 van Bangert en Oosterpolder is nu in ontwikkeling. Fase 5A Zuid ligt ten westen van De Strip, achter de Barmhartige Samaritaan. Het plangebied is circa 3,4 hectare. Ook deze fase wordt aardgasvrij gerealiseerd.

Ondertekening

De gemeente en EWF ondertekenden op 22 juni 2022 een overeenkomst. In deze overeenkomst staan onder andere afspraken over de inrichting van de openbare ruimte en de betaling van kosten die de gemeente maakt. Ontwikkelcombinatie EWF is een samenwerking tussen gebiedsontwikkelaars AM en Linden Groep.

Omwonenden positief

In januari organiseerde EWF een online bijeenkomst voor de buurt. Tijdens de avond zijn de plannen gepresenteerd en besproken. De reacties uit de omgeving waren overwegend positief. Belanghebbenden kunnen in een latere fase meedenken over de inrichting van het openbaar groen.

Nieuw bestemmingsplan

Om het plan tot uitvoer te brengen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Dat betekent dat de procedure hiervoor wordt gestart. Naar verwachting legt de gemeente het ontwerpbestemmingsplan later dit jaar ter inzage.

Gewenste ontwikkeling

Wethouder Marjon van der Ven: 'We werken graag mee aan dit plan. De ontwikkeling levert een positieve bijdrage aan de grote vraag naar woningen in Hoorn.' Het oplossen van de woningnood heeft de hoogste prioriteit binnen de gemeente Hoorn. Met de geplande bouw van 2.000 woningen de komende vier jaar en voorbereidingen voor nog eens 4.000 extra woningen tot 2030 worden er grote stappen gezet om het aantal woningen uit te breiden.

Gezamenlijke ambities

Ook Peter Heuvelink (AM) en Jan van der Linden (Linden Groep) van EWF zijn positief: 'Naast de Barmhartige Samaritaan, een stukje plaatselijke historie, gaan wij een karaktervolle woonwijk realiseren. Wij zijn trots dat ons project een invulling geeft aan de grote vraag binnen Hoorn en omgeving in de verschillende prijsklassen. Deze fase binnen Bangert en Oosterpolder is een volgende stap in de gezamenlijke ambities die gemeente Hoorn en wij hebben.'