Raad besluit over Theater Het Pakhuis en de marketingstrategie van Hoorn in 2023

15 maart 2023

De gemeenteraad heeft op dinsdag 14 maart besloten om een nieuw luchtbehandelingssysteem te installeren in Theater Het Pakhuis. Ook besloot de raad om de marketingstrategie voor de stad, waarmee in 2022 een begin is gemaakt, voort te zetten. Verder sprak de raad over hulp voor slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.

Het Pakhuis krijgt een nieuwe luchtbehandelingsinstallatie

Theater Het Pakhuis heeft nauwelijks mogelijkheden voor ventilatie. Het ontbreken van een vorm van luchtbehandeling levert ongezonde situaties op voor medewerkers, vrijwilligers, bezoekers en spelers. Ook is voor het voortbestaan van het theater nodig dat er een nieuwe luchtbehandelingsinstallatie komt. De raad stemde in met het voorstel van het college om de extra kosten van € 89.500,- toe te kennen. De totale kosten bedragen dan € 291.500,- . Hiermee kan het theater het maximale aantal bezoekers weer verwelkomen.

De Marketing van Hoorn 2023

De raad heeft besloten om de marketingstrategie voor de stad van 2022 ook in het aankomende jaar door te zetten. In 2023 zal de gemeente Hoorn werken aan een campagneconcept met het doel om de aantrekkingskracht van de stad Hoorn te vergroten.

Volgende stap gezet in bestemmingsplan oude hockeyvelden

De raad heeft het ontwerpbestemmingsplan oude hockeyvelden vastgesteld. Dit betekent dat de ontwikkeling van het gebied van bouwplannen voor de oude hockeyvelden aan de Nieuwe Steen weer een stap dichterbij is gekomen. In dit gebied kunnen hierdoor 140 woningen en een Integraal Kind- en Expertise Centrum (IKEC) worden gebouwd. Het ontwerpbestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd. Het is de planning om het definitieve bestemmingsplan in het derde kwartaal ter besluitvorming aan de raad aan te bieden.

Overige onderwerpen

De raad heeft ook besloten om het verzoek tot wonen door arbeidsmigranten op bedrijventerrein Hoorn ’80 te verwerpen. De raad had een verzoek gekregen om het bestemmingsplan Hoorn ’80 aan te passen zodat dat mogelijk zou worden.

Ook heeft de raad gesproken over steun voor slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Een motie om namens elke burger van de gemeente Hoorn € 1,- te doneren aan Giro 555 is door de raad verworpen. Maar de raad gaf het college een duidelijk signaal om alsnog te zoeken naar een manier waarop gemeente Hoorn hulp kan bieden aan lokale initiatieven

Raadsvergadering en stukken

De opnamen van de raadsvergadering zijn, net als de agenda en stukken, terug te vinden via de website van de gemeenteraad.