Raad en commissie vanaf 1 juni weer in stadhuis

18 mei 2020

De Hoornse gemeenteraad en raadscommissie vergaderen vanaf 1 juni 2020 weer in het stadhuis. Overige bijeenkomsten en vergaderingen blijven in ieder geval tot het reces in juli digitaal plaatsvinden.

Sinds dinsdag 10 maart 2020 vinden er geen commissie- en raadsvergaderingen plaats in het stadhuis. Wel vinden er sinds 10 april regelmatig digitale informatiebijeenkomsten plaats. Ook kwam de raad op 21 april digitaal bij elkaar voor een besluit over een corona-noodfonds.

Vanaf 1 juni vergaderingen in stadhuis

Er is besloten dat de commissie- en raadsvergaderingen vanaf 1 juni weer in het stadhuis gaan plaatsvinden. Dit omdat fysieke bijeenkomsten de oordeels- en besluitvorming ten goede komen. De interactie en het gesprek zijn nodig voor een goed functionerende lokale democratie. Overige informatieve sessies en vergaderingen blijven digitaal.

Naar verwachting vindt de eerste vergadering van de commissie plaats op 9 juni en de eerste gemeenteraad op 23 juni. De planning van de vergaderingen is terug te vinden op www.hoorn.nl/raad

Maatregelen

Om de vergaderingen in het stadhuis veilig en verantwoord te organiseren wordt een aantal maatregelen getroffen. In de raadszaal mogen maximaal 50 mensen aanwezig zijn om 1,5 meter afstand te kunnen houden. Dit betekent dat er geen publiek aanwezig kan zijn. Alleen commissie- of raadsleden, maximaal twee leden van de pers en beperkte ambtelijke ondersteuning worden toegelaten. Ook mag per fractie slechts één woordvoerder in de ring plaatsnemen. Raadsleden die niet het woord voeren, nemen plaats op de publieke tribune, uiteraard op gepaste afstand van 1,5 meter. Verder wordt er extra aandacht besteed aan de hygiëne in en om de raadszaal.