Raad kiest voor renovatie stadhuis

16 september 2020

De Hoornse raad heeft besloten om het stadhuis te renoveren en niet een nieuw stadhuis in de Poort van Hoorn te bouwen. Het stadhuis blijft dus op de Nieuwe Steen.

Het huidige stadhuis is sterk verouderd, is te groot voor de organisatie, biedt geen goede werkplek en kan niet voldoen aan het verplichte energielabel voor kantoorpanden. Daarom stond de raad voor twee keuzes: gaan we het bestaande pand grondig renoveren, of bouwen we een nieuw stadhuis in het stationsgebied? Beide opties bleken nagenoeg even duur. Nieuwbouw in het stationsgebied had de voorkeur van het college van B en W, vooral vanwege de kansen voor nieuwe ontwikkelingen in de stad.

Argumenten

Voorstanders van nieuwbouw betoogden onder meer dat het stadhuis aanjager zou kunnen zijn van de ontwikkeling van de Poort van Hoorn, waar de komende jaren nieuwe stadswijken komen met ruim 1.000 woningen. Daarnaast zouden op de huidige locatie op de Nieuwe Steen ook woningen gebouwd kunnen worden. Voorstanders van renovatie waren niet overtuigd dat het stadhuis de ontwikkelingen in het stationsgebied zou aanjagen. Zij maakten zich onder meer zorgen over mogelijke toename van parkeer- en verkeersdrukte in het stationsgebied en benoemden de huidige locatie als centraal.

Stemmen

Negentien raadsleden stemden voor renovatie (Fractie Tonnaer, VVD, CDA, PvdA, De Realistische Partij, Fractie Danny Verdonk en Fractie Koekkoek. Veertien raadsleden stemden tegen (D66, GroenLinks, Sociaal Hoorn, VOCHoorn, Hoornse Onafhankelijke Partij, Hoorn Lokaal en ChristenUnie). Het college gaat nu aan de slag met de voorbereidingen voor renovatie. Doel is om in 2023 te kunnen starten met de renovatie.