Raad stelt Jaarrekening 2020 en Kadernota 2021 vast

1 juli 2021

De raad heeft ingestemd met de voorstellen voor de financiën van de gemeente Hoorn; de Jaarrekening 2020 en Kadernota 2021. Wel besloot de raad om in 2021 € 75.000 extra uit te trekken voor de stimuleringsregeling Wonen boven en in winkels.

Jaarrekening 2020

In de Jaarrekening staat hoeveel geld de gemeente heeft ontvangen, wat zij hiermee heeft gedaan en wat dit heeft gekost. In totaal gaf de gemeente Hoorn in 2020 ruim 269 miljoen euro uit. De gemeente ontving 263 miljoen euro. Daarnaast is er 21,9 miljoen euro in de reserves gestort en 30,2 miljoen euro uit de reserves onttrokken. Hoorn sluit 2020 af met een positief resultaat van ruim 2 miljoen euro. De raad besloot een deel van dit geld in de algemene reserve te storten en ruim 1,4 miljoen euro te reserveren voor werkzaamheden die in 2021 worden afgerond. Dit gaat onder meer om acties uit het programma Kansen voor de Kersenboogerd, programma Hoorn-Noord/Venenlaankwartier en een regionaal fonds voor de jeugdzorg.

Kadernota 2021

Met de Kadernota heeft de raad al voor de zomer een goed inzicht in het gemeentelijke huishoudboekje voor het lopende jaar. De begroting voor 2021 is sluitend. En ook in 2022 verwacht de gemeente een positief resultaat. In de jaren daarna voorziet de gemeente echter een tekort van 3,7 miljoen euro in 2023 tot ruim 6,9 miljoen euro in 2025. Deze tekorten werden onder meer veroorzaakt door de toenemende kosten en vraag voor de jeugdzorg en Wmo, prijsstijgingen, de uitvoering van opdrachten vanuit het Rijk die onvoldoende gecompenseerd worden (w.o. invoering Omgevingswet en Klimaatakkoord) en ook de eigen ambities. Op termijn zijn keuzes dus onvermijdelijk en noodzakelijk. Het college bereid deze keuzes voor, maar de raad laat de definitieve keuzes over aan een nieuw bestuur, dat na de verkiezingen in 2022 aantreedt.

Besluiten

De Jaarrekening 2020 werd met tegenstem van De Realistische Partij aangenomen. De raad nam een amendement van Fractie Tonnaer en VVD aan en besloot daarmee om in 2021 75.000 euro extra uit te trekken voor de stimuleringsregeling Wonen boven en in winkels. De raad nam de Kadernota 2021 aan met tegenstemmen van PvdA, De Realistische Partij, Fractie Danny Verdonk en Fractie Koekkoek.

Daarnaast nam de raad nog twee moties (oproepen aan het college) aan. De eerste was een motie van GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie om mensen met een bijstandskering meer ruimte te geven om meer te werken en zo bij te verdienen. Uit ervaring bij andere gemeenten blijkt dat dit de financiële situatie verbetert en de kans op uitstroom naar werk vergroot. De tweede motie die de raad aannam was een motie van VVD, ChristenUnie, PvdA, CDA Hoorn en ÉénHoorn om de aanvraag en afhandeling van bijzondere bijstand te vereenvoudigen en te versnellen.