Raad vraagt college nogmaals te kijken naar besluit bomenkap

26 september 2019

De raad vraagt het college om opnieuw met omwonenden te communiceren en met hen in gesprek te gaan over de bomenkap aan de Westerdijk.

Ook vraagt de raad het college te bekijken of de beslissing in de huidige vorm in stand moet blijven en uit te zoeken hoe het nu zit met de herplant van bomen en afspraken hierover met het Hoogheemraadschap. De uitkomsten van de gesprekken moeten worden terug gemeld aan de raad.

Burgerinitiatief

Het burgerinitiatief werd ingediend nadat het college besloot om 13 populieren aan de Westerdijk te kappen. Volgens het college is dit noodzakelijk omdat de bomen broos zijn. Daardoor vallen er regelmatig takken, wat schade en ook letsel kan veroorzaken. De initiatiefnemers willen graag dat deze beslissing wordt teruggedraaid of heroverwogen. De kap is volgens hen onnodig. Daarbij is ook niet duidelijk of het Hoogheemraadschap wel toestemming geeft voor het planten van nieuwe bomen. 130 inwoners steunden dit initiatief.

De raad kan het burgerinitiatief zelf niet behandelen, omdat dit een zaak voor het college is. Daarbij lopen er juridische bezwaarprocedures tegen de verleende kapvergunning. De raad besloot daarom op 24 september 2019 om het initiatief door te sturen naar het college.