Raad wil onderzoek naar aanbesteding voormalige viskiosk

15 december 2021

De gemeenteraad wil een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de aanbesteding van de voormalige viskiosk in de Hoornse haven.

De hoofdingang van het stadhuis.

Dat was de uitkomst van een inlichtingendebat over de aanbestedingsprocedure in de raad van dinsdag 14 december.

In 2019 stopte de ondernemer van de voormalige viskiosk van Parlevliet aan het Hoofd 2B in de haven. Hierop besloot het college om een toeristisch informatiepunt in de voormalige viskiosk te vestigen. Er volgde een openbare aanbesteding. In juli 2021 werd de kiosk gegund aan RentTourBuy, die vanuit de kiosk ook fietsen en duurzame vervoersmiddelen wil gaan verhuren.

Kritische vragen

Na de aanbesteding ontvingen een aantal raadsleden signalen over mogelijke vooringenomenheid tijdens dat proces. Hierop stelden acht raadsfracties in juli 2021 kritische vragen over het verloop van de openbare aanbesteding. Wethouder Broersma gaf toen toe dat de aanloop rommelig was verlopen, maar dat de aanbesteding goed en volgens de regels was verlopen.

Alle informatie

In augustus vroeg de fractie van De Realistische Partij alle informatie en berichten rond dit dossier op. Op basis van die informatie stelt de fractie dat RentTourBuy eerder door de gemeente is benaderd en tijdens de aanbestedingsprocedure is gefaciliteerd en bevoordeeld. Tijdens het inlichtingendebat op dinsdag 14 december stelde de fractie opnieuw kritische vragen aan het college over het aanbestedingstraject.

Reactie wethouder

Wethouder Broersma legde tijdens het debat uit dat er in de aanloop van de aanbesteding bij wijze van marktverkenning met meerdere partijen contact is geweest, maar dat hierbij geen afspraken zijn gemaakt met partijen. De beoordelingscommissie heeft volgens de wethouder geen contact gehad met de deelnemende partijen. Ook is volgens de wethouder geen van de partijen bevoordeeld.

Raad stemde unaniem in

De fractie van De Realistische Partij was het geheel niet eens met de reactie van wethouder Broersma en gaf aan dat uit de beschikbare stukken duidelijk bleek dat de aanbesteding echt niet goed is verlopen. Na een lange schorsing diende de fractie een motie in om een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de aanbestedingsprocedure, het voortraject en de gunning. Wethouder Broersma liet namens het college weten dit verzoek om een onafhankelijk onderzoek te steunen. De raad stemde unaniem in met het onderzoek. Er is een verzoek gedaan om een voorstel voor te bereiden voor de raad in februari 2022 met daarin de definitieve onderzoeksvragen.  Daarna zou het onderzoek uit kunnen worden gevoerd.