Raadscommissie 9 en 11 juni vanuit stadhuis

5 juni 2020

Op dinsdag 9 en donderdag 11 juni vergadert de Hoornse raadscommissie weer voor het eerst weer in het stadhuis. Op de agenda staan onder meer de bouwhoogte op bedrijventerrein Zevenhuis en de Woonvisie Hoorn 2020-2025.


Op 10 maart vergaderde de algemene raadscommissie voor het laatst in het stadhuis. Door de situatie rondom het coronavirus zette de raad de fysieke bijeenkomsten tijdelijk stil. Het raadswerk is zoveel mogelijk digitaal voortgezet. In de raadszaal zijn maatregelen getroffen, om te zorgen dat de commissie- en raadsleden en andere aanwezigen veilig kunnen vergaderen. Zo kan er per partij één spreker per onderwerp aanwezig zijn en kunnen alleen de minimale ambtelijke ondersteuning en maximaal twee leden van de media aanwezig zijn. Inwoners kunnen de vergaderingen helaas niet bijwonen, maar kunnen de vergadering rechtstreeks via videoverbinding volgen.

Bouwhoogte Zevenhuis

Over de bouwhoogte op bedrijventerrein Zevenhuis is het afgelopen jaar veel te doen geweest. Het college besloot vorig jaar gebruik te willen maken van de mogelijkheid af te wijken van de bouwhoogte die in het bestemmingsplan staat. In plaats van 10 meter zou er een gebouw met een bouwhoogte van 15 meter toegestaan worden.

Zowel de Hoornse raad, omliggende bedrijven, omwonenden als de gemeente Medemblik reageerden op dit besluit. Hierop besloot het college in november 2019 niet door te gaan met de ingezette lijn om bouwhoogten van 15 meter in het middengebied van bedrijventerrein Zevenhuis toe te staan. Het college heeft in een brief heeft het college de raad geïnformeerd over de afspraken die gehanteerd worden bij verzoeken om een hogere bouwhoogte. Deze brief wordt op dinsdag 9 juni in de commissie besproken.

Woonvisie 2020-2025

Het afgelopen jaar heeft het college samen met de gemeenteraad, bewoners en experts gewerkt aan een nieuwe woonvisie voor Hoorn voor de jaren 2020 tot 2025. Voorstel is in grote lijnen om als gemeente in te zetten op de groei van de stad, te streven naar een gemengde bevolking naar leeftijd en sociaal-economische status per wijk, in te zetten op een duurzamer woningvoorraad en in te zetten op meer sociale huurwoningen en een betere doorstroming in de sociale- en middencategorie. Op 9 juni bespreekt de commissie deze uitgangspunten.

Commissie 11 juni

De commissievergadering van donderdag 11 juni staat geheel in het teken van zogenaamde gemeenschappelijke regelingen. Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen onder andere gemeenten om gezamenlijke taken uit voeren.

Volg de raadscommissie

De vergaderingen van de algemene raadscommissie zijn live te volgen of later terug te zien via www.hoorn.nl/raad. De vergaderingen starten om 20.00 uur. Ook de stukken van de vergaderingen vindt u op www.hoorn.nl/raad.