Raadscommissie bespreekt ontwikkelingen Pelmolenpad

12 januari 2023

Dinsdag 17 januari bespreekt de Algemene Raadscommissie de bouwontwikkelingen aan het Pelmolenpad. Ook wordt gesproken over de zendtijdtoewijzing voor de lokale omroep.

Over deze agendapunten neemt de gemeenteraad op 7 februari definitief een besluit. De commissie adviseert de raad hierover.

Ontwikkelingen Pelmolenpad

De gemeente heeft plannen om op het Pelmolenpad circa 600 woningen te realiseren. Op dit moment is het Pelmolenpad voornamelijk een parkeerterrein. Om de nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken buigt de commissie zich over het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en de grondexploitatie voor dit gebied.

Zendtijdtoewijzing lokale omroep

De commissie spreekt deze avond ook over de zendtoewijzing voor 2023 – 2027. Iedere vijf jaar wijst het Commissariaat voor de Media zendtijd toe aan een lokale omroep. De gemeente mag hiervoor een omroep voordragen. Het college vraagt de raad om van Hoorn zeggen voor te dragen als keuze van Hoorn.

Volg de commissie

De commissievergadering start om 20.00 uur en vindt plaats in het stadhuis aan de Nieuwe Steen 1. Op de website van de raad vindt u de agenda en alle voorstellen. Publiek is welkom. De commissie kan ook vanuit huis gevolgd worden. Dit kan via de livestream op de website van de raad.