Raadscommissie over herontwikkeling locatie oude hockeyvelden

27 mei 2022

In de openbare meningvormende raadscommissie van donderdag 9 juni 2022 wordt de Nota van Uitgangspunten over de herontwikkeling van de oude hockeyvelden besproken. De vergadering start om 20.00 uur in de raadszaal. U kunt de vergadering ook online bekijken.

Stadhuis van gemeente Hoorn.

Openbare raadscommissie

De raadscommissie bespreekt de concept Nota van Uitgangspunten op 9 juni 2022, daarna zal het college de nota definitief vaststellen. De stukken die worden besproken, zijn te vinden op de website van de gemeenteraad. De raadscommissie is vrij toegankelijk of online te volgen. Wilt u inspreken tijdens de openbare raadscommissie of heeft u vragen over deze avond? Dan kunt u mailen naar de griffie via griffie@hoorn.nl.

Concept Nota van Uitgangspunten

De raad heeft op 15 juni 2021 groen licht gegeven voor een IKEC (Integraal Kind en Expertise Centrum), 80 appartementen in het goedkope segment en 60 appartementen in het middeldure segment op de locatie van de oude hockeyvelden. Op 25 oktober 2021 vond een inloopavond plaats over de plannen. Naar aanleiding van het raadsbesluit en de inloopavond is een zogenaamde Nota van Uitgangspunten opgesteld met randvoorwaarden en ambities voor de herontwikkeling van het gebied. Naast de plek waar de bebouwing zal komen zijn in deze nota eisen opgenomen die gesteld worden aan onder andere verkeer, parkeren, ecologie, groen, beeldkwaliteit, duurzaamheid, archeologie. De Nota van Uitgangspunten vormt de basis voor de omgevingsvergunning voor het IKEC en voor een nieuw bestemmingsplan voor het gebied.

IKEC

Het IKEC vervult een belangrijke regionale functie voor kinderen in het speciaal basisonderwijs. In het IKEC wordt gespecialiseerd onderwijs, zorg en kinderopvang aangeboden vanaf één locatie. Op dit moment zitten de betrokken scholen verspreid over verschillende locaties in sterk verouderde gebouwen. Lees meer over het IKEC op de pagina IKEC en woningbouw op oude hockeyvelden.