Regels plaatsen zonnepanelen in stadsgezicht tijdelijk versoepeld

20 mei 2022

De mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen in het beschermde stadsgezicht van Hoorn en op monumenten zijn als proef tot 1 januari 2023 versoepeld.

Een luchtfoto van de binnenstad van Hoorn

Volgens de Welstandsnota kunnen op monumenten en woningen binnen het beschermde stadsgezicht alleen zonnepanelen geplaatst worden als ze niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte. Zo behouden we samen het historische aanzicht van de binnenstad. Een uitzondering hierop zijn de nieuwbouwgebieden het Jeudje, Karperkuil en Visserseiland. De regels in de Welstandsnota staan op gespannen voet met de duurzaamheidsopgave van Hoorn.

Proef met verruimde regels

Daarom is onlangs een proef gestart om de regels uit de Welstandsnota te versoepelen. Het is nu ook toegestaan om onder bepaalde voorwaarden zonnepanelen te plaatsen op achterdakvlakken, die wel zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Ook mogen op een aantal bouwblokken vanaf 1975 nu ook onder voorwaarden zonnepanelen op de zijdakvlakken worden geplaatst. Voor zonnepanelen in de binnenstad en op monumenten is een vergunning nodig. Vragen over vergunningen kunt u stellen via het contactformulier op de pagina Omgevingsvergunning. Wilt u weten welke regels er voor uw pand gelden? Bekijk dan de zonnepanelenkaart via de website Erfgoed Hoorn