Resultaten onderzoek lood in de bodem speelplekken Hoorn positief

25 juni 2019

Bijna alle onderzochte speelplekken in Hoorn hebben een voldoende schone bodem. Dit blijkt uit een onderzoek naar lood in de bodem bij ruim honderd speelplekken.

De speelplek aan Achter de Vest

Bij negen speelplekken is een beperkte hoeveelheid lood aangetroffen. Slechts één speelplek, op de locatie Achter de Vest, heeft teveel lood in de bodem.

De afgelopen maanden heeft de provincie Noord-Holland onderzoek laten uitvoeren naar lood in de bodem bij ruim 370 speelplekken in Westfriesland, waarvan ruim honderd in Hoorn. Dat gebeurde op plekken waar de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) op basis van historische gegevens concludeerde dat daar mogelijk hogere concentraties lood in de bodem zitten.

De aanleiding voor deze onderzoeken is een recente studie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daaruit blijkt dat de opname van lood in verhoogde concentraties in de bodem een nadelig effect kan hebben op het leervermogen van jonge kinderen in de leeftijd van nul tot zes jaar. Kinderen kunnen lood binnenkrijgen als ze tijdens het spelen grond in hun mond stoppen waar kleine deeltjes lood inzitten. Op vele plekken in Nederland vindt onderzoek plaats naar lood in de bodem bij speelplekken.

Speelplek Achter de Vest

Uit het onderzoek blijkt dat de speelplek op de locatie Achter de Vest teveel lood in de bodem heeft (gemiddeld loodgehalte hoger dan 390 mg/kg). Dit is een speelplek voor jonge kinderen. Om ervoor te zorgen dat jonge kinderen de grond niet in de mond kunnen stoppen, wordt in de meeste gevallen de grond afgedekt of afgegraven en vervangen door schone grond.

De speelplek op de Achter de Vest is afgedekt, maar dat is niet voldoende, omdat ook de omringende grond teveel lood bevat. Het is ook niet mogelijk om de grond af te graven en te vervangen, omdat dit de monumentale bomen in de directe omgeving teveel schaadt. Omdat het college van B en W de speelplek op de locatie Achter de Vest wil behouden, onderzoeken ze in overleg met de provincie en de GGD welke andere mogelijkheden er zijn om het directe contact met de grond weg te nemen.

Tot het moment dat de maatregelen op deze speelplek genomen kunnen worden, adviseren de provincie en de GGD om jonge kinderen na het buitenspelen hun handen te laten wassen, en kinderen niet op de onbedekte grond te laten spelen.

Mocht na onderzoek blijken dat het niet lukt om afdoende maatregelen te nemen op de locatie Achter de Vest, dan wordt de speelplek verplaatst naar een andere locatie in de stad.

Maatregelen speelplekken met beperkte hoeveelheid lood

In Hoorn is op negen speelplekken een beperkte hoeveelheid lood in de bodem gevonden (gemiddeld loodgehalte van 100 tot 390 mg/kg). Dit zijn speelplekken op de volgende locaties: Pieter Florisstraat, Houtzaagmolen voor nummers 86-87, Julianaplein, Karperkuilkade/ Kleine Oost, Oosterplantsoen, West/Westerdijk, Westfriese Hof voor nummers 1-28, Onder de Boompjes 18 (Mariaschool), Noorderstraat 3 (muziekschool/SKH).

De provincie en RUD NHN geven aan dat voor speelplekken met een beperkte hoeveelheid lood op termijn maatregelen kunnen worden genomen, bijvoorbeeld gecombineerd met onderhoud of herinrichting van een speelplek. Er zijn voor deze speelplekken geen directe acties nodig. Gemeenten en kinderopvang/scholen mogen zelf invullen wanneer zij maatregelen willen treffen.

In Hoorn zorgt de gemeente ervoor dat uiterlijk 2020 de geadviseerde maatregelen in de gemeentelijke speelplekken zijn genomen. Voor de meeste plekken adviseren provincie en RUD NHN om de grasmat goed in te zaaien en rond de speeltoestellen de grond te bedekken (bijvoorbeeld met boomschors of kunstgras). De eigenaren van de niet-gemeentelijke speelplekken zijn geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek en zullen ook de adviezen van GGD en RUD opvolgen. Voor meer informatie over de te nemen maatregelen bij de speelplekken, bekijkt u de pagina Lood.

Geen acties nodig bij speelplekken met voldoende schone bodem

De meeste onderzochte speelplekken hebben een bodem met een gemiddeld loodgehalte van 0 tot minder dan 100 mg/kg. De GGD geeft aan dat deze grond gezondheidskundig gezien voldoende kwaliteit heeft. Op die speelplekken zijn dus geen verdere acties nodig.

Tips en meer informatie

Tegenwoordig krijgen mensen al veel minder lood binnen dan vroeger. Dit komt doordat lood niet meer in materialen als benzine en verf zit. En doordat de meeste drinkwaterwaterleidingen van lood intussen zijn vervangen. Met eenvoudige maatregelen kunnen ouders en verzorgers van jonge kinderen de loodinname via de bodem beperken. Bijvoorbeeld door jonge kinderen na het buitenspelen hun handen te laten wassen, en door kinderen niet op onbedekte bodem (zwarte aarde of zand) te laten spelen. Meer informatie en tips zijn te vinden op de website van de GGD: www.ggdhollandsnoorden.nl en op de pagina Lood.