Studietoeslag voor studenten met een arbeidsbeperking

28 juli 2022

Studenten van 15 jaar en ouder die door een arbeidsbeperking niet in staat zijn om naast hun studie geld te verdienen, kunnen studietoeslag aanvragen. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van leeftijd en kan oplopen tot maximaal 300 euro per maand.

Wanneer kunt u deze toeslag aanvragen?

U kunt studietoeslag krijgen als u ook voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 15 jaar of ouder.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel.
  • U woont in de gemeente Hoorn.
  • U heeft recht op studiefinanciering of recht op een tegemoetkoming voor onderwijsbijdrage en schoolkosten.
  • U heeft geen recht op een Wajong-uitkering.
  • U heeft geen inkomen uit werk. Ontvangt u een stagevergoeding? Dan wordt het bedrag dat u meer verdient dan € 180 in mindering gebracht op uw studietoeslag.

Aanvragen

U vraagt studietoeslag aan via de pagina Studietoeslag. Hier vindt u ook meer informatie over de toeslag. Als u een aanvraag indient, wordt er binnen 5 dagen contact met u opgenomen om uw aanvraag te bespreken.