Subsidie voor wonen boven en in winkels in Hoorn in 2022

30 december 2021

Vanaf 1 januari 2022 kunnen eigenaren van winkelpanden weer subsidie krijgen om woningen boven of in winkels te realiseren in de Hoornse binnenstad.

De winkelstraat in Hoorn.


De gemeenteraad besloot van 2021 tot en met 2025 ieder jaar € 75.000 beschikbaar te stellen voor de subsidie. Hiermee wil de gemeenteraad eigenaren van winkelpanden stimuleren om ruimte die anders leeg staat beter te benutten. Dit helpt bij het terugdringen van de woningnood en gaat leegstand tegen.

Groot succes

De subsidie bleek een groot succes. In 2021 vroegen 9 pandeigenaren de subsidie aan om 26 woningen te realiseren. Dit was meer dan het bedrag in de subsidiepot. Daarom heeft de raad € 75.000 extra uitgetrokken om alle aanvragen uit 2021 te kunnen helpen met subsidie. Voor 2022 kunnen pandeigenaren vanaf 1 januari 2022 weer nieuwe aanvragen indienen.

Aanpassing subsidie wonen boven en in winkels

De subsidieregeling is voor 2022 iets aangepast, om te zorgen dat zoveel mogelijk eigenaren gebruik kunnen maken van de subsidie. Eigenaren van winkels kunnen voor maximaal twee woningen per pand subsidie krijgen. Anders kan het geld al na één aanvraag op zijn. Ook moet de eigenaar al een bouwvergunning hebben aangevraagd voor de woningen.

Subsidie

De bedragen en een aantal voorwaarden voor de subsidie zijn:

  • De eigenaar moet een bouwvergunning hebben aangevraagd. 
  • De eigenaar moet zelf minimaal € 2.000 uitgeven.
  • Maximaal voor 2 woningen per winkelpand subsidie.
  • Maximaal € 10.000 per woning in het kernwinkelgebied. En maximaal € 7.000 buiten het kernwinkelgebied.
  • Maximaal € 4.500 voor een aparte (trap)opgang op het Grote Noord. Op andere locaties maximaal € 2.500
  • Maximaal € 2.500 extra voor een sociale huurwoning

Geen subsidie voor woningen in winkels kernwinkelgebied

Voor woningen boven winkels kunnen eigenaren van winkels in de hele binnenstad subsidie aanvragen. In het kernwinkelgebied kunnen eigenaren geen subsidie krijgen voor een woning in een winkel. Het gaat dan om het Grote Noord, Kleine Noord, Nieuwsteeg, Lange Kerkstraat, Gedempte Turfhaven, Breed (tussen Achterom en de Veemarkt), Gouw, Nieuwstraat en Kerkstraat. Dit is bedoeld om voldoende winkels beschikbaar te houden in deze straten.

Meer informatie en aanvragen

Alle informatie en voorwaarden zijn te vinden op de pagina Wonen boven en in winkels.