Uitgangspunten voor herontwikkeling oude hockeyvelden vastgesteld

2 augustus 2022

De uitgangspunten voor de herontwikkeling van de oude hockeyvelden aan de Nieuwe Steen zijn vastgesteld. Bij de bespreking van de uitgangspunten met de gemeenteraad in juni, werden er verschillende suggesties en wensen aan het college meegegeven. Deze punten zijn inmiddels verwerkt.

Parkeerplaats bij de oude hockeyvelden

Zo zijn de bouwhoogtes van de twee gebouwen met huurwoningen omgedraaid. Dit om de privacy en de hoeveelheid zonlicht voor de bewoners van de Saffier te verbeteren. Op dit moment wordt nog onderzocht of het mogelijk is om een ondergrondse parkeergarage te bouwen. 

Huurwoningen

Op de locatie aan de Nieuwe Steen 9 komt een IKEC (Integraal Kind en Expertise Centrum). Daarnaast wordt er met Intermaris gewerkt aan een plan voor 80 sociale huurwoningen en 60 middeldure huurwoningen. Naast de appartementencomplexen komen parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers. In de nota van uitgangspunten zijn manieren opgenomen waarop de parkeerterreinen van het IKEC ook voor groen en spelen kunnen worden ingericht. Daarnaast is een duidelijke omschrijving van de bomennorm per woning toegevoegd. Dit is inclusief het behoud van het bestaande aantal bomen.

Verkeer

Omwonenden en andere betrokkenen maken zich zorgen om het verkeer rondom de Nieuwe Steen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de omliggende verkeerstructuur de toename van verkeer door het plan goed kan verwerken. Alleen moet er voor 2030 een opstelstrook nabij het kruispunt Zwaagmergouw-Blokmergouw te worden verlengd. Met deze aanpassingen heeft het college de Nota van Uitgangpunten op 26 juli vastgesteld.

Onderzoek ondergrondse parkeergarage 

Op dit moment wordt nog onderzocht of het mogelijk is om een ondergrondse parkeergarage te bouwen. Zo zou er meer ruimte voor groen ontstaan en zou er meer ruimte zijn om te schuiven met de woongebouwen. Mogelijk betekent dit dat één van de woontorens met zes bouwlagen nog verder van de woningen aan de Saffier geplaatst kan worden. De resultaten van dit onderzoek worden in september of oktober aan de gemeenteraad voorgelegd.  

Meer informatie

Wilt u meer weten? Op pagina IKEC en woningbouw op oude hockeyvelden vindt u meer informatie.