Uitgebreid groenonderhoud centrumgebied Kersenboogerd

27 oktober 2022

In de herfst start de gemeente met het onderhoud van bomen en planten. Voor het centrumgebied van de Kersenboogerd pakt de gemeente dit samen met Intermaris uitgebreid aan.

De bermen en plantsoenen hebben achterstallig onderhoud. De gemeente verwijdert het onkruid. Struiken worden lager gesnoeid tot iets minder dan een meter hoogte, zodat alles meer zichtbaar wordt. Door meer zichtbaarheid ontstaat meer sociale controle. Ook snoeit de gemeente de bomen. De takken worden versnipperd en al het groenafval nemen ze mee. Door nu goed te snoeien bloeit alles in het voorjaar weer mooi.

Samen met jongeren en Intermaris

Samen met de jongeren van project Waalhandjes gaat Intermaris ook aan de slag. Zij halen het onkruid weg in de stegen, langs woningen en langs gevels. Ook helpen de Waalhandjes bij het snoeien van overhangend groen van schuttingen. Normaal is dit groenonderhoud voor de huurder zelf. Door dit nu op te pakken, is het voor bewoners straks makkelijker zelf bij te houden. In stegen waarbij de tegels omhoog zijn gekomen, leggen Intermaris en de Waalhandjes deze weer recht. Daarnaast verwijderen zij graffiti op huurwoningen.

Van november tot en met maart

De werkzaamheden worden uitgevoerd van november tot en met maart. De start is in de Pergola en werken ze richting het spoor. Eind van dit jaar is het gebied aan de zuidkant van het spoor gereed. In het nieuwe jaar starten ze vanaf de noordkant van het spoor tot aan de IJsselweg. Dit duurt tot en met maart.

Filmpje met uitleg

Op www.hoornkersenboogerd.nl/groenonderhoud staat meer informatie met een filmpje met uitleg over de werkzaamheden. Medewerkers van de gemeente en Intermaris laten daarin zien wat er gaat gebeuren.

Samen de wijk mooier maken

Drie werkdagen voordat de gemeente in de straat begint, ontvangen bewoners een brief. Ook wordt de medewerking van bewoners gevraagd. Door tijdelijk op een andere plek te parkeren.  Zodat er ruimte is om het werk te doen. Bewoners kunnen zelf ook helpen door hun eigen tuin aan te pakken. Zo ligt de wijk er binnenkort weer netjes bij.

Prettig wonen en leven

Het uitgebreide groenonderhoud is een initiatief vanuit het programma Kansen voor de Kersenboogerd. Gemeente Hoorn en Intermaris verbinden hierin de fysieke ingrepen en de sociale initiatieven voor het centrumgebied. Samen met bewoners wordt de wijk mooier gemaakt en de kwetsbare positie van de bewoners verminderd.  Zodat bewoners ervaren dat het prettig wonen en leven is in centrumgebied Kersenboogerd.