Vaste camera's in centrumgebied Kersenboogerd

21 mei 2019

In het centrumgebied van de Kersenboogerd komen zeven vaste camera’s om toe te zien op de openbare orde en veiligheid. De camera’s hangen er in ieder geval voor vijf jaar.

De twee tijdelijke, mobiele camera’s op het Betje Wolffplein worden vervangen. Daarnaast is het gebied waar cameratoezicht komt uitgebreid. Het cameratoezicht helpt onder andere incidenten snel op te lossen en onveilige situaties te voorkomen.

Winkelcentrumgebied en stationsgebied

De camera’s worden geplaatst in het winkelcentrumgebied en het stationsgebied. In het winkelcentrumgebied komen de camera’s op het Betje Wolffplein, Aagje Dekenplein en de Mina Krusemanstraat. In het stationsgebied komen ze te hangen in de Rondeelstraat en Rijnweg. Direct omwonenden zijn per brief geïnformeerd over het cameratoezicht.

Verbeteren openbare orde en veiligheid 

Door het cameratoezicht zijn de gemeente, de politie en het openbaar ministerie beter in staat om de openbare orde en veiligheid te handhaven. Ook ondersteunt het cameratoezicht de politie bij het voorkomen en terugdringen van overlast. Het ophangen van camera’s heeft daarnaast een preventief karakter. De invoering van het cameratoezicht is een invulling van de veiligheidsambitie en het programma Kansen voor de Kersenboogerd.

Onderdeel van de veiligheidsambitie

Om de samenleving veiliger te maken en leefbaar te houden voor iedereen, heeft de gemeente de veiligheidsambitie opgesteld. Hierin in een van de doelstellingen om de problemen achter crimineel gedrag aan te pakken, zoals bijvoorbeeld onderliggende (sociale) problemen van wijkbewoners.

Verschillende maatregelen

Het cameratoezicht in het overlastgevoelige centrumgebied is een van de maatregelen om tot verbeteringen te komen. Het is daarnaast een middel om overlastaanpak van (hang)jongeren kracht bij te zetten. Handhavers, wijkagenten en jeugdboa’s kunnen door het extra toezicht overlastsituaties sneller en beter in kaart brengen om daar vervolgens op te kunnen handelen. Het cameratoezicht is een van de acties uit het programmaplan ‘Kansen voor de Kersenboogerd’.

Privacy

De camera’s zijn zodanig opgesteld en softwarematig afgesteld dat de privacy van de omwonenden wordt gewaarborgd. De camerabeelden worden 24 uur per dag opgenomen en voor 28 dagen opgeslagen. Na de 28 dagen worden de opgenomen beelden automatisch gewist, uitgezonderd als ze door politie of justitie gebruikt worden voor opsporing, bewijsvoering en/of vervolging.

Gezamenlijke aanpak

Cameratoezicht lost niet alle problemen op, maar kan wel bijdragen aan een veiliger Kersenboogerd. Het is daarbij belangrijk dat winkeliers, horeca, inwoners en bezoekers van het centrumgebied Kersenboogerd gesignaleerde delicten blijven melden. Een gezamenlijke aanpak helpt staat om de openbare orde en veiligheid te handhaven en een veilige, gezonde (leef)omgeving te creëren.