Verduurzamen monumenten en woningen in beschermd stadsgezicht

9 december 2021

Wilt u uw woning of pand verduurzamen? Voor aanpassingen aan monumenten en woningen in het beschermd stadsgezicht is vaak een vergunning nodig. Informeer vooraf wat er nodig is voor uw plannen.

De binnenstad van Hoorn van boven gezien


De afgelopen jaren is de vraag naar het verduurzamen van woningen en panden steeds groter geworden. Dit is een goede ontwikkeling om de klimaatdoelstellingen te halen. En het is, met de stijgende energieprijzen, vaak ook gunstig voor de portemonnee.

Vergunning nodig voor monumenten en binnen stadsgezicht

Voor aanpassingen aan monumenten en panden binnen het beschermde stadsgezicht is vaak een vergunning nodig. Dit geldt ook voor duurzaamheidsaanpassingen zoals het verbeteren van isolatie (gevel, spouwmuur, vloer en glas) en het installeren van zonnepanelen en -collectoren of een warmtepomp. Zo behouden we de monumentale en historische waarden van onze mooie stad. De binnenstad van Hoorn is namelijk één van de oudst aangewezen rijksbeschermde stadsgezichten van Nederland.

Criteria vergunningen

Vergunningsaanvragen voor zonnepanelen worden beoordeeld aan de hand van vastgestelde criteria in de Welstandsnota 2020. Eén van de belangrijkste criteria is dat zonnepanelen en zonnecollectoren in het beschermd stadsgezicht en op monumenten niet zichtbaar mogen zijn vanuit de openbare ruimte.

Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft?

Twijfelt u of uw pand in het beschermd stadsgezicht ligt en/of uw pand is aangewezen als monument? Bekijk dan de Welstandsnota 2020 op de website van Erfgoed Hoorn. Heeft u initiatieven om uw pand te verduurzamen en weet u niet zeker of u een vergunning nodig heeft? Neem dan contact op via het contactformulier of bel 0229 25 22 00. Samen met u wordt er gekeken wat er mogelijk is.

Al geplaatste zonnepanelen en -collectoren

De komende tijd bekijken we als gemeente of alle zonnepanelen en -collectoren op monumenten en binnen het beschermde stadsgezicht zijn geplaatst volgens de uitgangspunten en of hiervoor een vergunning is verleend. Mocht er alsnog een vergunning nodig zijn of als het nodig is om zonnepanelen te verplaatsen of te verwijderen, dan neemt de gemeente persoonlijk contact op met de eigenaar.