Voorlichting over dementie en mantelzorg

5 september 2018

In samenwerking met zorgorganisatie Geriant organiseert de gemeente op 11 en 26 september voorlichtingsbijeenkomsten over dementie en mantelzorg.

' Slot


Tijdens de voorlichting worden er verschillende thema’s rondom dementie besproken. Ook worden er veel praktische tips gegeven en is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Praethuys ’t Slot

Gemeente en Geriant bieden deze voorlichting in meerdere wijken in Hoorn aan. De eerste bijeenkomsten zijn op 11 en 26 september in het Venenlaankwartier, in Praethuys ’t Slot aan de Van Beijerenstraat 89. Mensen met dementie, hun naasten, mantelzorgers en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. 

Gratis

Er zijn twee bijeenkomsten: op dinsdagmiddag 11 september van 15.00 uur tot 17.00 uur en op woensdagavond 26 september van 19.00 uur tot 21.00 uur. Voor deze activiteit hoeft u zich vooraf niet aan te melden. De bijeenkomst is gratis.

Meer informatie

De voorlichting is een van de activiteiten die in Hoorn wordt georganiseerd op het gebied van dementie. Op de website www.dementievriendelijkhoorn.nl vindt u een overzicht van de verschillende activiteiten en vormen van hulp en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten in de gemeente Hoorn.