Voorlopig ontwerp Kerkplein

15 juni 2018

In de afgelopen weken hebben bewoners, ondernemers en gemeente samen met een extern ontwerpbureau een ontwerp voor het Kerkplein gemaakt. Zij hebben dit voorlopige ontwerp aan de omgeving en belanghebbenden gepresenteerd.Ontwerp

Het voorlopige ontwerp voor het kerkplein heeft als uitgangspunt dat het een plein wordt waar voetgangers de ruimte krijgen en waar auto's, scooters en fietsers te gast zijn. De bestrating wordt overal gelijk, dus zonder stoepranden, zodat het plein één geheel wordt. De kerk zelf komt op een verhoging waardoor deze goed uitkomt. Aan de randen van het plein zijn verschillende terrassen mogelijk. In de zomer zijn er 25 betaalde parkeerplaatsen en in winter is er ruimte voor 22 extra. Aan het vergunningparkeren verandert niets. Wel wordt die kant, achter de Grote Kerk, ook opgeknapt. Op het Kerkplein komt meer groen en het biedt de mogelijkheid om op een van de bankjes te gaan zitten. De werkgroep die het ontwerp heeft gemaakt stelt voor een waterelement op het plein te brengen. En ook om het projectgebied uit te breiden met de Nieuwstraat tot aan de Muntstraat.

Vervolgstappen

In juli 2018 legt de werkgroep een definitief ontwerp voor aan het college van burgemeester en wethouders. Met daarbij het voorstel om dit aan de gemeenteraad voor te leggen. Naar verwachting behandelt de gemeenteraad het ontwerp dan in september 2018. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, start de voorbereiding voor de werkzaamheden. Zodat nog in 2019 er een nieuw Kerkplein kan zijn.

Meer informatie vindt u op de pagina Kerkplein