Warmte uit water in plaats van aardgas

18 oktober 2018

Warmte uit water biedt veel kansen als alternatief voor aardgas. Zeker in Hoorn. Aquathermie kan voorzien in meer dan 50% van de warmtevraag van de gebouwde omgeving.

Er is een stappenplan voor gemeenten, waterschappen en andere organisaties om hiermee aan de slag te gaan. De STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) presenteerde op 18 oktober de Handreiking Aquathermie in Hoorn. De handreiking beschrijft hoe en wanneer water als energiebron succesvol in praktijk kan worden gebracht.Hoorn wil verschillende proefprojecten starten.

Wat is aquathermie?

Aquathermie is de verzamelterm voor warmte en koude uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater. Het is in veel gevallen geschikt voor een haalbare, betaalbare en bedrijfszekere warmtevoorziening. Uit onderzoek van IF Technology, Tauw, CE Delft en Deltares blijkt dat de potentie van thermische energie uit water als alternatief voor aardgas groter is dan gedacht.

Volop mogelijkheden voor Hoorn

Hoorn heeft met de ligging aan het Markermeer volop mogelijkheden om aquathermie te benutten. Tijdens de bijeenkomst zijn kansrijke projecten in beeld gebracht. Bijvoorbeeld voor het aardgasvrij maken van Schouwburg Het Park die aan het water ligt. Of de kansen van een nieuwe persleiding in een woonwijk en het benutten van de warmte van een drinkwaterleiding.

Hoorn-80

Voor de meest kansrijke projecten gaan proefprojecten van start. Daarnaast is er een initiatief van ondernemers bedrijventerrein Hoorn-80. Zij verkennen de mogelijkheden van aquathermie om ervoor te zorgen dat dit bedrijventerrein meer energie oplevert dan het gebruikt.