Wat te doen bij overlast door de storm

18 januari 2018

Heeft u overlast door de storm? Hier leest u waar u water- en stormoverlast het best kunt melden.

Storm

Stormschade met acuut gevaar

Is er sprake van acuut gevaar voor mens en dier? Bel dan de brandweer via 112.

Voorbeelden acuut gevaar:

  • instortingsgevaar
  • losgeraakte dakpannen en gevelplaten
  • bomen die dreigen op de openbare weg te vallen

Stormschade zonder acuut gevaar

Is er geen sprake van acuut gevaar? Maar is er wel schade op straat? Neem dan contact op met de gemeente. Dat gaat het makkelijkst via hoorn.nl/melding.

Voorbeelden niet acuut gevaar:

  • Omgevallen boom in de berm
  • Omgevallen boom op een niet-doorgaande weg

Stormschade op eigen terrein zonder acuut gevaar

Is er geen acuut gevaar, maar heeft u wel schade aan uw eigen bezittingen? Bijvoorbeeld uw woning of uw (eigen) bedrijf? Bel dan een gespecialiseerd bedrijf om het zelf op te laten lossen. Neem ook contact op met uw verzekering.

Voorbeeld niet acuut gevaar op eigen terrein:

  • Omgevallen boom in eigen tuin

Wateroverlast met acuut gevaar

Is er sprake van acuut gevaar voor mens en dier? Bel dan de brandweer via 112.

Voorbeelden acuut gevaar:

  • Risico op brand of kortsluiting
  • U bent niet in staat uzelf in veiligheid te brengen

Waterschade zonder acuut gevaar

Is er geen sprake van acuut gevaar? Maar is er wel schade op straat? Neem dan contact op met de gemeente. Dat gaat het makkelijkst via hoorn.nl/melding.

Voorbeelden niet acuut gevaar:

  • Losliggende putdeksels
  • Verstopte riolering of afwatering