Wijzigingen afvalinzameling door sneeuw en gladheid

8 februari 2021

Tot woensdag 17 februari 2021 wordt er door de sneeuwval geen gft & etensresten opgehaald. Vanaf maandag 15 februari wordt er wel weer papier en karton opgehaald.

Er is veel sneeuw gevallen en veel wegen zijn nog steeds onbegaanbaar. Hierdoor wordt het legen van de afvalbakken door HVC anders dan anders in de week van maandag 8 tot en met woensdag 17 februari. 

Inzameling van restafval en plastic vooral op doorgaande wegen

HVC doet er alles aan om de inzameling van plastic en restafval door te laten gaan. Dit geldt zowel voor de bakken aan huis als de verzamelcontainers. De inzameling zal zich voornamelijk concentreren op doorgaande wegen waar goed gestrooid is en bij winkelcentra. Het inzamelen in wijken met smallere straten is niet mogelijk, omdat dit tot gevaarlijke situaties kan leiden. We vragen u om de bakken/zakken zoveel mogelijk aan de doorgaande weg te zetten. 

Geen inzameling van gft & etensresten

HVC zamelt tot en met woensdag 17 februari geen gft & etensresten in. De inhoud van deze bakken is vastgevroren en daardoor is het legen niet goed mogelijk.

Geen inzameling van oud papier en karton

Tot en met zondag 14 februari is er geen inzameling van oud papier aan huis. Vanaf maandag 15 februari wordt het weer opgehaald. De verzamelcontainers van oud papier worden zo veel mogelijk wel geleegd.

Grof afval en wit- en bruingoed afspraken aan huis gaan niet door

Deze week haalt HVC geen grof afval en wit- en bruingoed op. Afspraken voor aankomende week komen te vervallen. Plan hier een nieuwe afspraak. Vanaf maandag 15 februari wordt het weer opgehaald.

Verwisselen of leveren van bakken

Alle afspraken voor het verwisselen of leveren van bakken komen deze week te vervallen. Bestaande afspraken zullen door HVC worden benaderd voor het maken van een nieuwe afspraak. Vanaf maandag 15 februari kunnen de bakken weer geruild of geleverd worden.

Meer informatie

Kijk voor de meest actuele informatie op de website van HVC