Zorg- en taxivervoer in aangepaste vorm opgestart

9 juni 2020

Maandag 8 juni 2020 is het zorg- en taxivervoer in Westfriesland in aangepaste vorm van start gegaan. Er zijn maatregelen genomen om dit veilig en goed te laten verlopen.

De maatregelen gelden voor alle vervoersvormen: van Regiotaxi, Wmo-vervoer, ziekenvervoer tot dagbesteding voor volwassenen en jongeren.

Om inwoners veilig te vervoeren, wordt vooraf een gezondheidscheck gedaan en is het dragen van een mondkapje verplicht. Er wordt zoveel mogelijk met vaste groepen gereden en er geldt een maximale bezetting van twee reizigers in de auto en vier in een busje. Chauffeurs zullen de tijd nemen om zorgvuldig om te kunnen gaan met de richtlijnen. Hierdoor kan het langer duren om reizigers te helpen bij het in- en uitstappen. Voor bagage geldt dat dit is toegestaan, maar scootmobiels kunnen helaas niet worden meegenomen. De betrokken organisaties maken daarnaast afspraken met de zorg- en onderwijsinstellingen om het halen en brengen zo soepel als mogelijk te laten verlopen.

Begeleider

Van begeleiders wordt gevraagd om 1,5 meter afstand te houden van het taxipersoneel en het voertuig. Is het noodzakelijk dat de begeleider meereist? Dan het liefst zo veel mogelijk dezelfde persoon mee laten reizen. Daarnaast is het belangrijk dat hij of zij geen klachten heeft en een mondkapje draagt tijdens de rit. Zo blijft het risico op verspreiding van het coronavirus laag.                

Meer informatie

Voor meer informatie kunnen inwoners contact opnemen met Team Doelgroepenvervoer Westfriesland via 0229 25 22 00 of via e-mail doelgroepenvervoerwf@hoorn.nl of met de BIOS-groep via 010 28 08 180.