Veel reacties op enquête verkeersveiligheid

16 juni 2021

Vanaf begin juni konden alle inwoners van Hoorn op een online kaart aangeven welke verkeerslocaties in de gemeente extra aandacht verdienen. Zo’n 500 mensen hebben gereageerd.

De meeste aandachtspunten zijn volgens inwoners de kruispunten rond de 30 km/uur zone aan De Strip en de verkeerssituatie rondom de Grevelingenweg, Maasweg en Dinkelweg.
Op de foto is te zien waar volgens inwoners de meeste aandachtspunten liggen qua verkeersveiligheid.

Er zijn bijna 1.100 aandachtspunten doorgegeven en ook 77 verkeerssituaties die veilig zijn en als voorbeeld kunnen dienen. Ook de reacties op Facebook zijn meegenomen. De gemeente is blij met het grote aantal reacties.

Kruispunten aan De Strip in de Bangert en Oosterpolder

Wat opvalt qua aandachtspunten, zijn onder andere de kruispunten rond de 30 km/uur zone aan De Strip in de Bangert en Oosterpolder. Daar wordt aankomende zomer een herinrichting uitgevoerd met snelheidsremmers.

Grevelingenweg, Maasweg en Dinkelweg

Ook de verkeerssituatie rondom de Grevelingenweg, Maasweg en Dinkelweg in de Kersenboogerd is veel genoemd. Hier is vorig jaar een herinrichting gedaan en het kruispunt is hierdoor vooruit gegaan qua verkeersveiligheid.Op de Grevelingenweg worden bij de fiets- en voetgangersoversteek aanvullende maatregelen onderzocht. Uit de reacties blijkt verder dat inwoners tevreden zijn met de onlangs gerenoveerde fietspaden die comfortabeler zijn geworden.

Wat doet de gemeente met de reacties?

De gemeente wil de straten en fiets- en wandelpaden graag veiliger inrichten. De reacties van inwoners geven samen met gegevens over ongevallen en snelheidsdata, een goed beeld van de verkeersveiligheid. Dit wordt gebruikt voor een gemeentelijke verkeersveiligheidsanalyse. Al deze gegevens worden zoveel mogelijk meegenomen bij nieuwe plannen, zoals groot onderhoud aan wegen.