Openbaar groen huren

Er zijn stukjes groen die u kunt gebruiken door ze te huren. Als u een stuk gemeentegrond wilt gebruiken, moet u eigenaar zijn van het stuk grond dat eraan grenst. Of u moet huurder zijn van de woning waaraan deze gemeentegrond grenst.

Aanvragen

Om een stuk openbaar groen te huren heeft u een situatietekening nodig. De tekening stuurt u samen met uw aanvraag naar de gemeente via het contactformulier.

Voorwaarden

De gemeente beoordeelt op basis van een aantal vastgestelde voorwaarden of de grond te huur is.

Kosten

Voor een stuk grond kleiner dan 21m2: € 84,74 per jaar.
Voor een stuk grond groter dan 21m2: € 141,21 per jaar.

De prijzen voor een huurovereenkomst worden per jaar bepaald.