Participatie Platform

Binnen het Participatie Platform werkt de gemeente samen met maatschappelijke organisaties en inwoners en cliënten. Meerdere keren per jaar zijn er bijeenkomsten waarbij iedereen kan meepraten over beleid. De gemeente gebruikt die ideeën in het beleid.

Onderwerpen

Het Participatie Platform houdt zich bezig met:

 • De Wet maatschappelijke ondersteuning
 • De Participatiewet
 • Jeugd
 • Ouderen

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen via participatieplatform@hoorn.nl.

Vraag en antwoord

1. Wie is de voorzitter van het Platform?

Het Participatie Platform heeft een onafhankelijke voorzitter: mevrouw Bezuijen.
Zij geeft het college en de gemeenteraad informatie en advies over wat er bij de themabijeenkomsten is besproken.

2. Welke organisaties doen mee aan het Participatie Platform?

Het Participatie Platform staat open voor de ideeën van inwoners, (vertegenwoordigers van) cliënten en organisaties. Iedereen is dus welkom. De volgende organisaties nemen standaard deel aan bijeenkomsten van het Participatie Platform:

 • Algemeen Maatschappelijk Werk 
 • DNO Doen 
 • GGD Hollands Noorden 
 • GGZ NH 
 • Parnassiagroep Brijder Verslavingszorg 
 • Stichting Netwerk 
 • MEE 
 • Omring 
 • Vrijwilligerssteunpunt 
 • De Wering 
 • De Kredietbank (schuldhulpverlening) 
 • Ouderenraad 
 • UWV Werkbedrijf

3. Met welke onderwerpen is het Platform bezig?

We kondigen de themabijeenkomsten aan via verschillende kanalen, ook via sociale media. Voor dit jaar staan op het programma:

 • De verschuiving van taken van het rijk naar de gemeente, zoals de jeugdzorg en Wmo. 
 • Wmo 
 • Lokaal gezondheidsbeleid 
 • Vergrijzing

Organisaties, vertegenwoordigers van cliënten en experts krijgen een uitnodiging, afhankelijk van het thema.