Uitschrijven van een persoon

Staat er op uw adres iemand ingeschreven die er niet woont? Of ontvangt u post van vorige bewoners? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te starten. Als het nodig is, verandert de gemeente de gegevens. U hoeft niets te betalen voor een adresonderzoek. Een onderzoek duurt gemiddeld 3 maanden. De gemeente mag niet zomaar iemand uitschrijven.

Aanvragen

U kunt een adresonderzoek via de website aanvragen. U heeft DigiD nodig.

Adresonderzoek aanvragen

Aanvragen in stadhuis

Maak een afspraak en neem mee:

  • een geldig legitimatiebewijs
  • documenten die uw aanvraag ondersteunen (als u die heeft)

Afspraak maken

Vraag en antwoord

Uitschrijving kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld een uitkering, huurtoeslag, kinderbijslag en pensioen.

  • Bent u in Nederland verhuisd? Wijzig dan uw adres. Lees meer op de pagina Verhuizing doorgeven
  • Bent u naar het buitenland verhuisd? Geef dit door aan de gemeente via de pagina Emigratie doorgeven.
  • Woont u nog op het adres?  Maak dan samen met de hoofdbewoner een afspraak op het stadhuis.  Neem allebei een geldig legitimatiebewijs mee.

U controleert uw gegevens via Mijn overheid. Daar ziet u welke gegevens de overheid van u heeft. Als uw gegevens niet kloppen, neem dan contact op met de gemeente.

Het is verstandig om al deze post terug te sturen naar de afzenders. Stuur ook de post van de gemeente Hoorn terug. Dat is een teken dat het adres van deze persoon niet klopt.

Zodra de gemeente het onderzoek start, maakt de gemeente een aantekening in de Basisregistratie personen (BRP). Als instanties informatie krijgen over deze persoon, laat de gemeente weten dat het niet zeker is dat deze persoon op het adres woont. Als het onderzoek eindigt en de persoon wordt uitgeschreven, ontvangen alle instanties hiervan bericht.

De gemeente probeert het adres te achterhalen van de persoon die u wilt uitschrijven. Bijvoorbeeld via de werkgever, familie of of publicatie in de krant. Als er geen reactie volgt, stuurt de gemeente een formele beschikking. Daarin staat dat de gemeente de persoon gaat uitschrijven. Hij of zij kan daartegen in beroep gaan. Dit duurt gemiddeld 3 maanden.