Planschadevergoeding aanvragen

Uw woning kan in waarde dalen door een planologische maatregel. Bijvoorbeeld als een bestemmingsplan wordt gewijzigd. Ook het inkomen van uw bedrijf kan dalen door een planologische maatregel. In beide gevallen heeft u mogelijk recht op tegemoetkoming planschade.

Aanvragen

U kunt tegemoetkoming planschade aanvragen vanaf het moment dat het plan voor iedereen rechtsgeldig is geworden tot uiterlijk 5 jaar later. Voor het aanvragen heeft u DigiD nodig.

Aanvragen

Voorwaarden tegemoetkoming planschade

U heeft recht op tegemoetkoming planschade, als de schade wordt veroorzaakt door:

  • een nieuw bestemmingsplan 
  • een wijziging van een bestemmingsplan 
  • een afwijking van het bestemmingsplan door een omgevingsvergunning
  • u niet op een andere manier tegemoetkoming of compensatie heeft gekregen
  • Toen u eigenaar werd van uw onroerend goed, kon u niet weten dat de schade zou ontstaan.

Meer informatie over de voorwaarden voor tegemoetkoming, leest u in Artikel 6.1 in de Wet ruimtelijke ordening.

Eigen risico

Schade die binnen het normale maatschappelijke risico valt, is voor rekening van de benadeelde. In de wet staat dat het eigen risico bij waardedaling van uw woning tussen 2 en 5 % van de waarde van het onroerend goed is. Bij verlies van inkomen is het eigen risico 2% van het inkomen.

Een aanvraag voor planschadevergoeding kost € 300. Als de gemeente planschade toekent, krijgt u dit bedrag terug. U krijgt geen geld terug als de gemeente uw aanvraag afwijst.

1. Wie beoordeelt mijn aanvraag?

De gemeente stuurt uw aanvraag naar een onafhankelijke instantie. Deze instantie geeft een advies. Hierop kunnen u, de gemeente en andere belanghebbenden (bijvoorbeeld de projectontwikkelaar) reageren. Het college van burgemeester en wethouders neemt uiteindelijk het besluit om de planschade wel of niet toe te kennen.

2. Wanneer is er sprake van normaal maatschappelijk risico?

Hier is sprake van, als de benadeelde rekening had kunnen houden met de maatschappelijke ontwikkeling. Als een inwoner bijvoorbeeld een huis heeft gekocht aan de rand van de stad, kan hij of zij op enig moment het uitzicht verliezen door een nieuwe woonwijk. In dat geval maakt het niet uit of er sprake is van een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.