Provinciale Statenverkiezingen

Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten kiest u de leden van de Provinciale Staten. Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij bepalen het beleid van de provincie op de belangrijkste punten, en controleren de Gedeputeerde Staten.

Meer informatie

De leden van alle Provinciale Staten kiezen onder meer de leden van de Eerste Kamer. Meer informatie over de Provinciale Staten vindt u op de website van de Rijksoverheid.