Spelregels Koningsdag

Op Koningsdag, is er in de binnenstad van Hoorn vrijmarkt. Met deze spelregels zorgen we er samen voor dat het met de vrijmarkt een feestelijke dag wordt. Voor de particuliere handelaren op kleedjes en voor het enthousiaste publiek.

Spelregels voor de vrijmarkt in de binnenstad

Een plek kiezen voor uw kleedje

 •  Kies een plekje op de Kleine Noord, Grote Noord, Kerkplein, Nieuwstraat, Gouw, Gedempte Turfhaven, Veemarkt en de tussenliggende straten.
 • Als het winkelrondje vol is, kunt u in overleg met de toezichthouders een andere plek kiezen. 
 • Het is niet toegestaan om met tape op de openbare weg een plek te reserveren.
 • Om veiligheidsredenen moet er een doorgang van minimaal 3,5 meter vrij blijven voor brandweer, politie en ambulance. Daarom mag niemand staan in de Lange Kerkstraat, Kerkstraat, Roode Steen, Dal (voor Sint-Pietershof) en bij toegangen tot de fietsenstalling op de Veemarkt.
 • In de Nieuwsteeg mag maar aan één kant een plek worden uitgekozen. Ter plekke wordt door toezichthouders van de gemeente bekeken welke kant dat wordt.
  Bereikbaarheid winkels
 • Houd nooddeuren en de ingang van winkels die open zijn vrij. Ook al mogen de winkels wettelijk gezien open, winkeliers in de binnenstad wordt geadviseerd om hun deuren gesloten te houden in verband met de drukte van de vrijmarkt.  
 • Winkeliers in de binnenstad die van plan zijn hun zaak te openen wordt geadviseerd om aan te geven dat ze open gaan. Bijvoorbeeld door een pamflet op hun deur of in hun etalage te hangen met het verzoek om de toegang tot de winkel en de nooduitgang vrij te houden.
  Verkoop van spullen, eten en drinken
 • Van 6.00 tot 18.00 uur mogen particulieren zonder vergunning spullen op straat verkopen. Dit mag geen eten of drinken zijn.
 • Beroepshandelaren mogen wel eten of drinken verkopen als zij een bewijs van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel hebben. Uit deze inschrijving moet blijken dat men eten mag bereiden en verkopen.
 • Non-food beroepshandelaren zijn niet welkom op de vrijmarkt.
 • Het is niet toegestaan om alcohol te verkopen en buitentaps op de openbare weg te plaatsen.
 • Op straat mag geen alcohol gedronken worden. Ook mag men geen aangebroken verpakkingen alcohol bij zich hebben.

Veiligheid en vergunningen

 • De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw moet minimaal 2 meter zijn. Deze afstand moet 5 meter zijn als er in de kraam of wagen gefrituurd wordt.
 • Als er met gas wordt gekookt of gebakken moet er een (hand)brandblusapparaat aanwezig zijn. De gasslangen moeten met werkende slangklemmen zijn bevestigd. Deze gasslangen mogen niet ouder dan twee jaar zijn.
 • Een podium of ander object mag alleen op de openbare weg geplaatst worden als men hiervoor een evenementenvergunning heeft. Op of aan de openbare weg mag alleen versterkte muziek gemaakt worden als hiervoor een vergunning is afgegeven. Dit geldt ook voor terrassen.
 • Als u stroom nodig heeft, gebruik dan apparatuur die geen overlast veroorzaakt. Aan welk geluidsniveau uw apparaat moet voldoen kunt u nalezen in de Staatscourant nr. 166 uit 2001.

Openingstijden horeca

 • Tijdens Koningsnacht (vrijdag op zaterdag) geldt de weekendmaatregel. Horecagelegenheden mogen na 2.00 uur geen bezoekers meer toelaten en moeten sluiten om 4.00 uur.
 • De terrassen sluiten om 2.00 uur.
 • Op Koningsdag geldt ook de weekendmaatregel. Horecagelegenheden mogen na 2.00 uur geen bezoekers meer toelaten en moeten sluiten om 4.00 uur.

Toiletvoorzieningen

 • Op het Kerkplein en Roode Steen zijn openbare toiletten aanwezig.
 • Op het parkeerterrein aan de kruising Spoorstraat-Dal en op de Roode Steen staan extra toiletwagens.
 • Ook op de Veemarkt zijn openbare toiletten aanwezig.

Toezicht op de spelregels

Medewerkers van de politie, Veiligheid en Toezicht, brandweer en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleren of iedereen zich aan de spelregels houdt. Als u wordt aangesproken door één van de medewerkers, moet u de aanwijzingen meteen opvolgen. Voor het overtreden van de regels kunt u een bekeuring krijgen.

Verbod op lachgas

Tijdens Koningsnacht en -dag zal er verscherpt toezicht plaatsvinden door politie en gemeentelijke handhavers op de verkoop van lachgaspatronen of -ballonnen. Meer informatie hierover leest u in het nieuwsbericht Verbod lachgas tijdens Koningsdag.