Gelden de inkomensgrenzen ook voor inwoners die met pensioen zijn, jonger dan 21 zijn of in een inrichting verblijven?

Nee, hier gelden andere grenzen voor. Neem contact op met de gemeente hiervoor.

Zie meer informatie bij Sport- en cultuurstrippenkaart