Wat betekent trouwen in beperkte gemeenschap van goederen/onder huwelijkse voorwaarden?

  • Beperkte gemeenschap van goederen: Als u het jawoord uitspreekt zonder vooraf iets te regelen, trouwt u automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Hieronder vallen:

    - Bezittingen en schulden die alleen van u waren voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap blijven alleen van u.

    - Erfenissen of schenkingen die u voor of tijdens het huwelijk krijgt, blijven van u. De erflater of schenker kan wel in het testament bepalen dat uw partner ook een deel krijgt.

    - Bestond een eigen onderneming al voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan blijft deze privé. De partner die de onderneming beheert, moet een vergoeding betalen aan de andere partner. Vergelijkbaar met salaris dat in de gemeenschap van goederen valt.

  • Huwelijkse voorwaarden: U kunt voor het huwelijk voorwaarden laten vastleggen door een notaris. Dan trouwt u onder huwelijkse voorwaarden. U maakt samen afspraken over inkomsten, bezittingen en schulden. Uw notaris kan u hier verder over informeren.

Uw keuze staat los van de rechten en plichten binnen het huwelijk of het geregistreerd partnerschap.

Leer meer hierover op de website van de Rijksoverheid

Zie meer informatie bij Trouwen of geregistreerd partnerschap